… SIAN,

Arne Tumyr, her på en demonstrasjon i fjor sommer.

Arne Tumyr, her på en demonstrasjon i fjor sommer.

og styreleder Arne Tumyr som er bekymret over ytringsfrihetens kår etter at biblioteket i Kristiansand nektet dem å låne lokalene til et møte.

Kulturstyret i Kristiansand opprettholdt avslagsvedtaket til stor bestyrtelse for den muslimfiendtlige organisasjonen som nå fremstår som offer for ytringsforbud. SIAN mener de må ha rett til å fremføre sitt budskap på landets biblioteker.

Lett er det imidlertid ikke å skulle fremstå som prinsippfaste forsvarere av ytringsfrihet og demokrati. Vi tillater oss å sitere fra en tale SIANs leder, Arne Tumyr, holdt foran stortinget i oktober i fjor, her sa han blant annet, hvis SIANs egne nettsider siterte ham rett:
«Kjære tilhørere – det er ikke snakk om radikal islam eller militant islam – det er kun islam. Det er islam som står bak 22.000 islamske terroraksjoner med 60.000 døde siden «Nain elleven».
Koranen må kriminaliseres – læren er i strid med straffeloven!
En russisk lokal domstol har erklært en ny arabisk oversettelse av Koranen forbudt i Rusland. Det heter i dommen: Koranen er » ekstremistisk litteratur » fordi den krever fiendtlige og voldelige handlinger av en gruppe mennesker mot en annen på grunnlag av religion.
Hva skal vi gjøre for å skjerme og verne oss mot islam? Ja, vi må selvsagt søke å hindre terrororganisasjonene, og her gjør politiet over hele Europa og i USA en omfattende innsats, men på sikt er det islam vi må rette søkelyset mot.
Vi må ha klart for oss at islamsk terrorisme er symptomer på at noe er galt. Selve sykdommen er islam – terroristene får sin opplæring gjennom Koranen , i moskeene som er islamske opplæringssentra. Ingen islam – ingen islamisering – ingen islamsk terrorisme.»

Nei, det er slettes ikke lett, dette med prinsipper.