… Tjen Folket,

Bygger røde baseområder.

Bygger røde baseområder.

som bygger røde baseområder og vil knuse den borgerlige kulturen i Norge.

Organisasjonen har forstått at et sentralt element i geriljakrigføring er at man bygger opp baser i områder man kontrollerer, man utvider disse og tanken er at man skal erobre landsbygden for å omringe byene.

I vår fredelige utpost lengst mot nord har man sjelden hatt bruk for denne type områder, og de nærmeste eksemplene man kommer er basene Elg og Bjørn West under andre verdenskrig, selv om dette var relativt små områder.

Stalins siste dagers hellige i Norge, Tjen Folket, har imidlertid forandret på dette. På organisasjonens nettside kan man nemlig under overskriften «Knus den borgerlige kulturen – fram for rød makt!» lese:
«Men klassehatet som setter maktas glansbilde i flammer trenger retning og det er derfor det er helt nødvendig at det finnes organiserte strukturer og et apparat, en grunnmur som kan forvandle hatet til revolusjonær glød og praksis.

Vi er allerede i gang med å bygge denne grunnmuren. Gjennom våre avdelinger som løser oppgaver kollektivt, gjennom våre studiesirkler hvor vi utfordrer oss sjøl teoretisk og sammen løfter den kollektive bevistheten, gjennom våre konserter hvor vi bygger vår egen, revolusjonære kultur, gjennom våre demonstrasjoner hvor vi praktiserer vår egen disiplin og synligjør Tjen folket som et ekte alternativ, gjennom graffiti, plakater og klistremerker som er med på å prege gatebildet i mange norske byer og tettsteder, gjennom våre baseområder hvor den røde makta bygges, gjennom bevist, fysisk trening og sunn livsstil.»

Etter nitidig research har Vepsen funnet frem til en kilde som mener at ett av de omtalte baseområdene skal være et busskur i utkanten av Haugesund mens det andre er et cafébord i Trondheim. Det ryktes at lokalbefolkningen skjelver i frykt for den røde makt.