Hitler, en adoptert Rotschild?

Ble Hitler hjernevasket under oppveksten i en jødisk familie? Ble han fraktet med båt til Argentina etter krigen og levde der til sine dagers ende?

Av Tor Bach

Dreyer kommer med oppsiktsvekkende tanker om Hitler.

Dreyer kommer med oppsiktsvekkende tanker om Hitler.

Var Hitler Baron Rotschilds «mind controll child», og var hele annen verdenskrig dermed egentlig et ledd i en jødisk/amerikansk sammensvergelse?

Disse oppsiktsvekkende påstandene kommer fra Kjetil Dreyer, kjent talsmann for vaksinemotstanderne og en aktiv skikkelse i det norske konspirasjonsmiljøet. Dreyer driver forretnigsforetaket Altshop, en av Norges største distributører av alternative legemidler.

I følge Dreyer s facebookprofil var dette en CIA-operasjon som fikk kodenavnet Project Paperclip og som handlet om å frakte nazistiske krigsforbrytere til Argentina. Det er en god historie, og som så ofte med gode historier har en den kjerne av sannhet i seg.

Project Paperclip, eller Prosjekt Binders var nemlig en høyst reell operasjon. Nå ble den riktignok ikke gjennomført av CIA, ettersom denne organisasjonen ikke så dagens lys før i 1947, men av forgjengeren Office of Strategic Services (OSS). De opprettet underorganet Joint Intelligence Objectives Agency (JIOA) til å gjennomføre operasjonen.

De tyske nazistene hadde sitt eget atomvåpenprogram, og tyske rakettingeniører arbeidet på spreng for å utvikle rakettvåpen som kunne brukes over lange avstander. V1, de flyvende bombene var et vinget, førerløst fly som spredde frykt i London fra sommeren 1944. V1 var sin tids svar på krysserraketter.

V2, var et rakettvåpen. Det var det første menneskeskapte objektet som reiste ut i verdensrommet og er forgjengeren til alle ballistiske rakettvåpen som senere er tatt i bruk i verden.  3 172 V2-raketter ble avfyrt mot allierte mål under annen verdenskrig. I London alene drepte disse rakettene 2 754 mennesker fra første gang.

Tyske rakettingeniører var med andre ord svært dyktige og lå langt foran konkurrentene i andre land. Den kalde krigen sto for døren og amerikansk etterretning fryktet at Sovjetunionen skulle få klørne i nazistenes vitenskapsfolk. Et annet motiv var at man ville hindre at Tyskland raskt skulle kunne bygge opp en militærmakt igjen, og ikke minst ønsket amerikanerne å få tilgang til disse vitenskapsfolkene selv.

Selv om man allerede rett etter den tyske kapitulasjonen i mai 1945, og etter Hitlers død, satte i gang med å rekruttere vitenskapsfolkene, var det ikke før i august samme år at president Harry Truman beordret operasjonen iverksatt. Truman nedla imidlertid eksplisitt forbud mot å rekruttere medlemmer av det tyske nazipartiet eller støttespillere til den tyske militarismen. Med disse begrensningene ville det imidlertid ikke blitt mange rakettforskere å få med på laget.

Amerikansk etterretning gikk derfor i gang med å pynte på papirene til dem det gjaldt. Alle henvisninger til medlemsskap i nazipartiet ble slettet fra offentlige arkiver og folk som  Wener von Braun, Arthur Rudoph eller Hubertus Strughold som tidligere var stemplet som en sikkerhetsrisiko ble utstyrt med nye karrierebeskrivelser og ble sikkerhetsklarert.

Prosjekt Binders fikk navn etter bindersene som ble brukt til å feste disse nye levnedsbeskrivelsene til papirene deres.

Til sammen 1600 menn ble importert gjennom Operasjon Binders. Noen av dem ble senere etterforsket på grunn av hva de gjorde under krigen. Arthur Rudolph ble for eksempel deportert tilbake til Tyskland, men aldri stilt for retten.

Men var Hitler adoptert inn i familien Rotschild?

Alois Hitler

Alois Hitler

Den britiske Historikeren Ian Kershaw skriver grundig om Hitlers famileforhold i sin biografi Hitler. Han forteller at Hitler selv uttalte at ingenting hans far Alois Schiklgruber gjorde gledet ham mer enn at han skiftet navn til Hitler. Kershaw peker tørt på at å rope Heil Schiklgruber neppe ville hatt den samme klangen som heil Hitler.

Alois Schiklgruber ble født utenom ekteskap i landsbyen Strones. Hans mor Maria Anna Schiklgruber oppga aldri farens navn på fødselsattesten.  Fem år etter Alois fødsel  giftet moren seg med Johann Georg Hiedler. Alois Schicklgruber ble i praksis adoptert av sin inngiftede onkel, Johann Nepomuk Hiedler, og Alois fikk erklært sin mors ektemann som sin far i papirene sine lenge etter at både han og moren var døde. I 1876 ble derfor Alois Schiklgruber oppført som Alois Hitler, sønn av Georg Hitler. Stavemåten hadde altså endret seg.

Alois Hitler kom seg opp i samfunnet og hadde etablert seg som tollinspektør i byen Braunau am Inn året før navneskiftet fant sted.

Hvem som var Adolf Hitlers farfar er altså uklart. Det har vært spekulert i om det kan ha vært en av brødrene Hiedler. I 1920-årene gikk det rykter på kefeene i München om at Hitlers farfar var jøde, og skandalepressen på 1930-tallet spredde et rykte om at han skulle være den uekte sønnen til Baron Rotschild, som man mente Hitlers farmor hadde tjenestegjort hos. Selv ikke da var det altså noen som påstod at Hilter var adoptert, ei heller at hans far var det, verken fra eller til baron Rotschild.

En annen historie ble presentert av Hans Frank, den beryktede generalguvernøren i Polen, som dikterte sine memoarer i sin celle i Nürnberg. I følge Frank var Hitlers farfar resultatet av en forbindelse mellom Hitlers farmor og en jøde ved navn Frankenberger i Graz, hvor Maria Anna Schiklgruber skulle ha jobbet som kokke. I følge Frank skulle Frankenberger i mange år ha betalt for Alois underhold. Hitler på sin side skulle i følge Frank ha fortalt at han visste at Frankenberger ikke var hans farfar, men at hans mor hadde innbilt Frankenberger at han var faren for å flå ham for penger.

Klara Hitler

Klara Hitler

Franks historie kan allikevel umulig stemme. Det var ingen jødisk familie ved navn Frankenberger i Graz i 1830-årene. Faktisk var det ingen jøder i dette området i det hele tatt på den tiden siden jøder ikke hadde lov å bo i denne delen av Østerrike før i 1860-årene. Riktignok fantes det en familie som het Frankenreiter der, men sønnen i familien som da skulle vært Alois Schiklgrubers far var ti år gammel på den tiden Alois ble født. Det er heller ingenting som tyder på at Maria Anna noensinne var i Graz, langt mindre arbeidet som kokke for slakterfamilien Frankenreiter.

Adolf Hitlers mor, Klara, var Alois Hitlers tremenning. Hun giftet seg med Alois etter at hans to tidligere koner hadde dødd. Den 20. april 1889 fødte hun sønnen Adolf. Adolf Hitler vokste opp sammen med sine foreldre, søsken og halvsøsken og den pukkelryggede tanten Johanna. Han så aldri innsiden av noen Rotschilds hjem i oppveksten.

Historien er full av fantastiske og dramatiske hendelser. Et eksempel på dette er hvordan amerikanerne sikret seg tyske vitenskapsfolk og bevisst forfalsket fortiden deres. Enn annen dramatisk historie, dog mer på det hverdagslige plan, er historien om Alois Schiklgruber som ble født utenfor ekteskap, gjorde karriere som toller, så sine koner og flere barn dø alt for tidlig og ble far til verdenshistoriens mest forhatte krigsforbryter. Vi snakker altså om reelle tragedier og enorme sammensvergelser.

Forsøker man å få alt til å henge sammen med alt ender man imidlertid i konspirasjonsteoriens og paranoiaens mørke landskap.