Naivt, dumt og farlig

Vi kan ikke gi en talerstol til dem som håner nazismens ofre med løgn.

Vi kan ikke gi en talerstol til dem som håner nazismens ofre med løgn.

Holocaust er en av verdenshistoriens best dokumenterte hendelser. Tusenvis av vitner, dokumenter og foto er ubestridelige bevis på det industrielt organiserte massemordet på jøder, roma, krigsfanger og andre som herrefolket så som uverdige til å leve.

Allikevel finnes det mennesker som benekter Holocaust, som gjennom tvilsomme kilder, misbruk av akademiske titler og ren løgn hevder at ingen ble drept. De er ikke folk som tar feil. De er løgnere som lyver av en bestemt årsak: De vil ta fatt der Hitler slapp. I deres syke verden er raseteoriene høyst levende, hatet mot spesielt jøder, men også andre folk gjennomsyrer alt de sier og gjør. Vi kaller dem ikke historierevisjonister. Historisk forskning skal og bør føre til nødvendige revisjoner av hvordan vi ser på historien. Vi kaller dem holocaustløgnere.

I Rogaland har disse menneskene gått sammen og dannet noe de kaller et borgervern. De vil kvitte seg med asylmottak, eller rettere sagt med asylsøkere som har flyktet fra vold, terror og totalitære regimer av den typen nazistene hilser velkommen. En kikk på det såkalte borgervernets facebookside viser at personene bak tilhører de mest voldsforherligende og ideologiske rasister i vårt samfunn.

I Stavangers flotte kulturhus, Sølvberget, har internasjonalt Kulturnettverk fått det for seg at de vil invitere nazistene til dialog.

I Vepsen er vi motstandere av å forby organisasjoner, slik enkelte ekstremgrupper på venstresiden har krevd. Vi er tilhengere av at alle mennesker skal få ytre seg innenfor rammene av et lovverk som ikke forbyr mer enn de mest ekstreme, voldsforherligende eller hatefulle ytringer.

Når dette er sagt er det imidlertid et stort MEN: Å tro at man oppnår noe som helst med å gi en talerstol og demokratisk troverdighet til aktører som har programfestet å avskaffe demokratiet, mennesker som forsøker å lyve bort Holocaust, mennesker som pryder sine hjem med bilder av Adolf Hitler, det er både naivt, farlig og faktisk direkte tåpelig.

Gjennom å invitere slike krefter til det som er hele Stavangers storstue gir man legitimitet til krefter som vil store deler av Stavangers befolkning vondt, krefter som har forsverget demokratiet og som tilhører de mørkeste politiske strømninger fra forrige århundre.

Det er vår mening at Noen må ha gått seg fullstendig vill i skogen for å finne på noe så uklokt som dette tiltaket og vi vil på det sterkeste oppfordre Internasjonalt Kulturnettverk og Sølvberget Kulturhus til å avlyse dette arrangementet. Å gi nazismen en talerstol er en historisk dumhet.