Økt naziaktivitet i Sverige

Årsrapporten til den svenske stiftelsen Expo viser økt ekstern aktivitet hos svenske nazister. Sverigedemokraternas fremgang har gitt ekstremistene økt selvtillit.

I kjølvannet av Sverigememokraternas politiske fremganger og inntog i Riksdagen, har de nazistiske gruppene fått økt selvtillit og beveget seg ut i gatene i langt større grad enn på mange år. Det har skjedd en konsoplidering av miljøene hvor mylderet av organisasjoner er i ferd med å forsvinne og åpne nazister stiller til valg, mens andre markerer seg som militante gatekjempere fremgår det av rapporten Intolerans 13 som ble sluppet denne uken.

Rapporten Intolerans 13

Rapporten Intolerans 13

Vepsens svenske søstertidsskrift Expo peker på at mens de nazistiske organisasjonene har blitt færre, har altså aktivitetsnivået økt jevnt siden 2012. Særlig spredningen av nazistisk propaganda har økt.

I dag finnes det bare 12 raseideologiske organisasjoner mot et førtitalls i 2008. De to helt dominerende gruppene er Svenskarnas Parti og Svenska Motståndsrörelsen (SMR). Sistnevnte har en norsk avlegger i Den Norske Motstandsbevegelsen, selv om denne hittil ikke har nådd de helt store høyder. SMR ledes av drapsfømte Klas Lund.

Svenskarnas Parti  het tidligere Nationalsocialistisk Front, men har lagt av seg de brune skjortene til fordel for en mer politikeraktig fasade. De stiller i år til valg i 30 svenske kommuner.

Mest urovekkende er det at antallet voldsepisoder også har økt. Expo peker på at medlemmer av SMR ved flere anledninger har mishandlet meningsmotstandere. Den episoden som har fått mest oppmerksomhet i fjor var i desember da folk fra SMR gikk til angrep på en antirasistisk demonstrasjon i Kärrtorp utenfor Stockholm.

En annen organisasjon som forsøker å få en norsk avlegger er Nordisk Ungdom, som for øvrig ikke er en ren ungdomsorganisasjon. Ett av deres stunt i fjor var å danne borgervern i forbindelse med opptøyene i stockholmsforstaden Husby.

I forbindelse med lanseringen av rapporten har flere forskere i tillegg til Expo pekt på at den nazistiske bevegelsen i Sverige ikke dreier seg om et rent ungdomsfenomen, eller om utskudd og personer med spesielle behov, men om en bevegelse med en historisk kontinuitet tilbake til 1920-tallet.

Helen Lööw er Sveriges fremste forsker på den nazistiske bevegelsen, og hun anklager i en kronikk det svenske etablissementet for å ikke ta den nazistiske ideologien på alvor og mener det er bekvemmelighetshensyn som gjør at man velger å ikke ta den nazistiske ideologien på alvor.

Rapporten Intolerans 13 ligger foreløpig ikke ute på nett, men kan bestilles fra Expos nettsider, www.expo.se.