Nytt styre i Vepsen

Anne Sender er ny styreleder i Foreningen Vepsen

Anne Sender er ny styreleder i Foreningen Vepsen

Anne Sender tiltrådte i dag som styreleder i Foreningen Vepsen. Sender er tidligere forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Med seg i det nye styret har Sender flere tunge navn. Bjørn Westlie er lektor ved journaliststudiet ved Høyskolen i Oslo. Terje Emberland er seniorforsker ved Holocaustsenteret, hvor også Kjetil Simonsen jobber som doktorgradsstipendiat. Anita Rathore jobber I Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering mens Bente Roli er advokat og leder for Fri Rettshjelp i Oslo. Lars Gule er førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo og tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. Jonas Bals er historiker og har jobbet i Fellesforbundet, mens Øystein Blixhavn studerer data ved NTNU. Redaktør Tor Bach sitter også i styret. Han er til daglig generalsekretær i friluftsorganisasjonen Wild X.

Det nye styrets første og viktigste oppgave blir å sikre foreningens økonomi og å definere arbeidsområder utover å utgi nettmagasinet Vepsen.no