Ren kriminalsak

tjenfolketDet er med en viss forbauselse at vi nå merker oss den støttekampanje som er forsøkt iverksatt etter at politiet pågrep daglig leder i SOS Rasisme.

Dette skjer etter at det gjentatte ganger er påvist at organisasjonen har drevet et massivt medlemsjuks og etter at det er påvist hvordan organisasjonens konti er blitt tappet av sentrale personer.

At den som er ansvarlig for økonomien i en organisasjon hvor det har hersket sånne tilstander blir gjenstand for politiets oppmerksomhet burde ikke være egnet til å overraske noen.

SOS Rasisme har de siste 20 årene vært styrt av et snevert miljø av stalinister hvis perverse syn på samfunnet har gjennomsyret hvordan de har drevet organisasjonen.

Vi merker oss at de som nå kommer med støtteerklæringer tilhører de samme slags kretser internasjonalt og ikke det man kan kalle en videre antirasistisk bevegelse.

Det er etter vårt syn gledelig at SOS Rasisme lenge har vært politisk isolert blant antirasister og at norsk venstreside generelt bekjenner seg til helt andre og mer demokratiske verdier enn det Tjen Folket gjør.

Vi finner det vanskelig å holde oss alvorlige når organisasjonen nå hevder seg politisk forfulgt og kommer med utsagn som dette:
«SOS Rasisme og Tjen folket har i mange år blitt en stadig større torn i borgerskapets øyer. I fire år (ja det er faktisk så lenge) har Dagbladet forfulgt oss – i 2,5 år har politiet jobbet med saken. Men det store håpet om at vi kollektivt skulle legge oss ned og dø – kan de se langt etter. Tjen folket er sterkere enn noen gang – kampen fortsetter

Vi finner det ubegripelig at noen i det hele tatt kan hevde seg å være offer for politisk forfølgelse når det dreier seg om norgeshistoriens største medlemsjuks-sak hvor tosifrede millionbeløp i følge retten har havnet i feil lommer. Ekstra trist er det hele når man vet at dette er penger som kunne blitt brukt til positivt arbeid blant barn og unge.

Etter vårt syn har politiet handlet fullstendig riktig i denne saken og om de skulle kritiseres for noe ville det trolig være at de har arbeidet noe sent.