… Tjen Folket,

Klassejustis er det neppe

Klassejustis er det neppe

Stalins siste trofaste som er bekymret over klassejustisen i vårt kongerike.

Bakgrunnen er at Tjen Folkets Kjell Gunnar Larsen er varetkektsfengslet, siktet for underslag, hvitvasking og boforringelse i kjølvannet av at Organisasjonen SOS Rasisme ble dømt til å tilbakebetale et tosifret millionbeløp de hadde tusket til seg.

Vi er dog noe forundret over begrepsbruken her. Normalt ville klassejustis innebære at den som tiltusker seg millioner går fri mens den som stjeler et brød får svi. Her snakker vi altså om det stikk motsatte fenomen. Redaksjonen vil derfor påpeke at begrepsbruken her er en smule forvirrende.

Hvis Tjen Folkets medlemmer etter at politiet nå har beslaglagt større beløp blir nødt til å sette seg gatelangs med tiggerskålen, vil vi på den annen side beredvillig protestere mot den klassejustis de utsettes for om de skulle fengsles for dette.