Konspirasjonsgruppe på Tinget

Slik presenterte gruppen seg på sin nå nedlagte nettside. (Faksimile)

Slik presenterte gruppen seg på sin nå nedlagte nettside. (Faksimile)

En gruppering som omtaler seg selv som «Stortingets rettssikkerhetsgruppe» hevdet i går kveld å ha blitt konstituert på Stortinget. Leder og initiativtaker er ifølge gruppens nettsted andre nestleder for FrPs gruppestyre, Ulf Leirstein.

Av John Færseth

Gruppen er ikke nedsatt av Stortinget eller av noen politiske partier på Stortinget.

Flere av medlemmene har forbindelse til konspirasjonsmiljøer, herunder organisasjonen NORM (Norsk Organisasjon for Rettssikkerhet og Menneskerettigheter) som gjorde seg bemerket da de delte ut flyveblader utenfor Tinghuset under Utøya-rettssaken. Med unntak av en tidligere advokat er ingen av medlemmene jurister.

Ifølge nettstedet er Marius Reikerås, som titulerer seg selv human rights counselor, leder for «arbeidsgruppen». Reikerås ble i 2009 dømt for påvirkning av en 85 år gammel eks-klient og trusler mot motpartens advokat, og fratatt advokatlisensen. Reikerås var i 2010 med å etablere organisasjonen NORM, som presenterte seg som en menneskerettighetsorganisasjon som arbeidet for opprettelsen av en uavhengig menneskerettskommisjon og som ville hjelpe urettferdig behandlede nordmenn med å få tatt opp saken sin i Strasbourg.

Samtidig har organisasjonens facebookgruppe vært preget av konspirasjonsteorier om domstoler og psykiatri, hatske utfall særlig mot Arbeiderpartiet og kritikk av barnevernet som blant annet beskyldes for å drive menneskehandel.

NORM gjorde seg bemerket under Utøya-rettssaken i 2012, da medlemmer av organisasjonen delte ut flyveblader utenfor Tinghuset der de hevdet at domstolen var ulovlig fordi dommerne manglet dommerforsikring, og at dommen derfor ville være ugyldig. Vepsen kjenner også til at et av motivene var å forsøke å få kontakt med massemorderen Anders Behring Breivik i håp om at han kunne tale deres sak i rettssalen.

NORM ser ut til å ha blitt nedlagt i september 2013 etter uoverensstemmelser mellom Reikerås og organisasjonens webdesigner. Minst to andre medlemmer i Rettssikkerhetsgruppen, Joan Myhre og Kristin Brataas, har også bakgrunn fra NORM. Sistnevnte har blant annet gått inn for «sivile arrestasjoner» av dommere, dommerfullmektige og sorenskrivere. Myhre er også aktiv i en antibarneverngruppe, drevet av sølvvannselgeren og holocaustfornekteren Kjetil Andreas Dreyer. Med seg i styret har de barnevernskritikeren og vaksinemotstanderen Rune Fardal.

På sin egen facebookprofil hevder Reikerås at gruppen ble konstituert i går, og har i den forbindelse lagt ut bilder av seg selv sammen med stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Bildene og nyheten om konstitueringen er også gjengitt på facebooksiden til Hordaland FrP.

Leirstein understreker selv på sin twitterprofil at gruppen ikke er underlagt Stortinget, men at dette er en gruppe som FrP har opprettet.

På spørsmål fra Vepsen sier leder for FrPs stortingsgruppe Harald T. Nesvik at han ikke har hørt om gruppen, men at den ikke har noe med FrPs stortingsgruppe å gjøre. Vepsen har ikke lykkes i å komme i kontakt med Leirstein. Gruppens nettsted er nå tatt ned.