Ansvar for dævelskapen

mrbeanVi står midt i en omfattende diskusjon om framveksten av det ekstreme islamistiske miljøet rundt Profetens Ummah og VGs intervju med Ubaydullah Hussain. Det er viktig å debattere hvordan vi kan begrense også omfanget av ekstremisme og hatefulle ytringer.

Av Lars Gule

Her har mediene et spesielt ansvar. De skal selvsagt informere om framveksten av en gruppering som også gjør seg til talspersoner for Den islamske statens uvanlig brutale framferd. Men uten å gjøre seg til plattform eller mikrofonstativ for IS-propaganda.

Midt i denne diskusjonen opptrer Siv Jensen med blant annet følgende utsagn i VG:
– Frp har advart mot dette lenge. Nå ser vi det mer tydelig enn vi har gjort før. Men det er ikke slik at det har skortet på kritikk når jeg har vært ute og advart mot dette før. Nå er det veldig stille fra mange hold, og nå må alle på banen og delta isamfunnsdebatten for å sikre våre grunnleggende demokratiske rettigheter, sier Frp-lederen. (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/islam-debatten/siv-jensen-vi-har-advart-mot-dette/a/23276126/)

Men nei, Frp har ikke advart mot noe som helst. Frp har tvert imot i stor grad bidratt til den ulykksalige utviklingen som har ført til at en del ungdommer med muslimsk bakgrunn opplever urettferdighet og utenforskap. Frp har bidratt til polarisering og stigmatisering.

Frp har ikke hatt kunnskaper om islam, islamisme og/eller salafi-jihadisme. Frp har derimot spredte fordommer om islam og muslimer. Derfor er Frp en del av problemet, slett ikke en del av løsningen. Skal vi sette det på spissen, har Frp alt for mange tilhengere som har bidratt til nettopp det hatet som Anders Behring Breiviks handlinger vokste ut av. Så Jensens prat om advarsler er en grov fordreining av den polarisering og det hat som i alt for stor grad har vært formidlet gjennom Frps politikk og sentrale talspersoners retorikk gjennom flere tiår.

Skal vi diskutere årsakene til framveksten av ekstreme ideologier og hatefulle ytringer i samfunnet, særlig blant ungdom med innvandrerbakgrunn, er det helt nødvendig å se på hvordan storsamfunnet har tatt imot dem, forsøkt å inkludere dem osv. Når det er mulig å påvise store svikt i denne oppgaven og det ansvaret vi har i denne sammenheng, er det heller ikke vanskelig å påvise Frps negative rolle i denne ulykksalige utviklingsprosessen.

Mens det er grunn til å etterlyse enda flere (enn de vi allerede har hørt) klare muslimske stemmer som konfronterer de ekstreme islamistene, er det en del stemmer som med fordel kan holde seg tause i denne debatten.

Frps leder ville ikke bare gjøre klokt i å ligge lavt i den aktuelle diskusjonen. Det ville faktisk være det viktigste bidraget fra Jensens side til å begrense ytterligere vekst i islamistisk ekstremisme.

 

Forfatteren er ekstremistforsker på Høgskolen i Oslo og Akershus og sitter i Foreningen Vepsens styre.