Muslimfiendtlige demonstrerte med MIFF

oversiktKrigen i Gaza har fått flere i det muslimfiendtlige miljøet til å se organisasjonen Med Israel For Fred som interessant.

Av Tor Bach

Dagens MIFF-demonstrasjon til støtte for Israel samlet i overkant av 500 mennesker, i all hovedsak kristne israelvenner. MIFFs egne vakter og politiet silte alle som skulle delta på demonstrasjonen, som fant sted bak solide metallgjerder og et enormt politioppbud.

Fremskrittspartiet markerte seg tungt og stortingsrepresentant Kristian Norheim var blant dem som holdt tale på demonstrasjonen og han fikk følge dit av stortingskollega Morten Wold. Statssekretær Bård Hokksrud deltok også.

Eivind Myr deltok i MIFFS demonstrasjon innhyllet i et stort flagg.

Eivind Myr deltok i MIFFS demonstrasjon innhyllet i et stort flagg.

Blant demonstrasjonsdeltakerne befant det seg også folk fra det muslimfiendtlige miljøet i Norge, i all hovedsak med tilknytning til SIAN. Blant disse fant man sentrale aktivister som Eivind Myr, for anledningen innhyllet i et stort israelflagg, og Eilert Sannes, begge høyt profilerte SIAN-aktivister gjennom flere år.

Det er ikke første gang at folk fra det muslimfiendtlige miljøet søker seg til MIFF og deres arrangementer. Allerede for ti år siden deltok medlemmer fra SIANS forgjenger, FOMI på MIFFS møter i Oslo.

Under søndagens demonstrasjon forkynte MIFF-leder Conrad Myrland at MIFF har fått 1200 nye medlemmer i løpet av sommeren.  Etter det Vepsen kjenner til skal flere av disse tilhøre det muslimfiendtlige miljøet, noe som kan vise seg å være en utfordring for MIFF som ikke har noen eksklusjonsparagraf og ikke krever annet av medlemmene enn at de er enige i MIFFs formål og grunnlag og betaler kontingent.