Tåketale fra IRN

IRN må ta utvetydig avstand fra ekstremistene.

IRN må ta utvetydig avstand fra ekstremistene.

Etter vårt syn har VG utvist dårlig dømmekraft og publisert det vi ser som et rent mikrofonstativintervju med Ubaydullah Hussain i Profetens Ummah. Etter vårt syn får Hussain henvende seg til de han ønsker å rekruttere uten å plages nevneverdig av kritiske spørsmål. VG viser her en mangel på evne til å skjelne mellom søkelys og rampelys og ender med å gi en ekstremist med barbariske standpunkter en talerstol.

Når så galt har skjedd er vi imidlertid glade for den massive reaksjon som har kommet fra muslimske miljøer. På rekke og rad har markerte talspersoner, organisasjoner og moskeer tatt avstand fra Profetens Ummah og deres menneskefiendtlige dyrking av mord og brutalitet.

Det er imidlertid en røst som glimrer ved sitt fravær av en klar avstandstaken, og det er Islamsk Råd I Norge. Den viktigste sammenslutningen av norske muslimer tier eller kommer med svada og tåketale. Det eneste som er blitt ytret derfra er en høyst besynderlig uttalelse fra rådets generalsekretær Mehtab Afsar:
Vi er norske borgere og det er norsk lov som gjelder for oss. De som mener de har andre lover å forholde seg til med tanke på halshugging, tortur og drap av uskyldige mennesker, de må finne ut av hva de ønsker. Når de har valgt å leve i Norge, så har de én lov å forholde seg til, og det er norsk lov, sier Afsar til TV 2.

Afsar later ikke til å forstå at halshugging, etnisk rensing og salg av kvinner som sexslaver er noe det burde være relativt enkelt å ta prinsipiell avstand fra. Mener han at det er greit med uhyrligheter i andre land hvis de er hjemlet i lokale lover? Vil ISILs pågående blodbad være greit å støtte hvis man ikke bor i Norge, ikke er norsk borger?

Islamsk Råds unnvikende svar er etter Vepsens syn totalt uakseptabelt og vi vil utfordre Islamsk Råd i Norge til å ta klar og utvetydig stilling mot ISIL og mot Profetens Ummahs groteske tolkninger av islam og koranen. En god måte å gjøre dette på er etter vårt syn å tilslutte seg den demonstrasjonen mot ISIL som er tillyst foran Stortinget den 25. september klokken 17.