… Bjørn Halldal,

Bjørn Halldal

Bjørn Halldal

og Facebookgruppen «Stopp den ekstreme massinnvandringen nå!»

I følge Halldal er dette en «ny debattrguppe som skal omhandle «den ekstreme masseinnvandringen». Dette er ikke en gruppe for de som er i mot ALL innvandring. Kun den pågående ødeleggelsen av Europa, hvordan innvandrere tar over Norge og flere andre Europeiske land, hvordan Islam invaderer det demokratiske samfunnet og hvordan vi kan stoppe denne galskapen

OK, redaksjonen forstår det sånn at det finnes noen som er ENDA mer mot innvandring enn Halldal, men at han og hans medadministrator, Kaspar Birkeland, kjenner sin begrensning.

Det er greit at noen legger bånd på seg og bare bekjemper ødeleggelsen av Europa, overtakelsen av Norge og invasjonen av det demokratiske samfunnet. Alle kan tross alt ikke rekke over alt.