… Demokratene,

kaalhodeog nestleder Ellen Simonsen som er bekymret over kulturmarxismen i skolen.

På Demokratenes blogg, som etter dette er obligatorisk, daglig lesning for stikkredaksjonen, retter Simonsen et velrettet slag mot den kulturmarxistiske undergravingen våre barn utsettes for i skolen.

Den kulturmarxistiske ideen handler om at vesten er et klassesamfunn og derfor liker ikke arbeiderklassen kapitalister. De går langsomt til verks med sin marxisme. En fokus på sex og dop skulle være midlet for å ødelegge den vestlige kulturen. Den vestlige kultur stod i veien for kommunismen og den skulle spises opp innen i fra. De utnyttet helt tilfeldige ting, som krigen i Vietnam, for å få ungdommer, professorer og lærere i gang. Lite blir nevnt at Mao drepte 45-46 millioner i Kinas kulturkrig.», tordner Simonsen.

Det finnes imidlertid et håp i øst, ja altså ikke hos Putin, men i Finland:
«Finland har måttet beskytte seg ovenfor Sovjet og nettopp derfor har de ikke forvillet seg inn i kulturmarxismen. Finland ligger også på skoletoppen i verden. Det var en lykke at vi i Norge fikk en borgelig regjering så vi får dempet de kulturradikale i skoleverket.»

Vi er sikre på at kunnskapsministeren, særlig etter å ha studert Simonsens orddeling, vil forstå sakens alvor og at han vet å få en slutt på kulturmarxistenes sex- og dopfokus i skolen. Vi vil imidlertid uttrykke vår skuffelse over at Simonsen i hele sin tirade unnlot å nevne islam og muslimer en eneste gang. Vi regner med at dette skyldes en ren forglemmelse.