En klok dom

Ubaydullah Hussein forstår ikke at rettsstaten er barbariet overlegen.

Ubaydullah Hussein forstår ikke at rettsstaten er barbariet overlegen.

Oslo Tingrett har frifunnet talsmannen til Profetens Ummah, Ubaydullah Hussain, for støtte til terror. Etter vårt syn er dette en klok og riktig dom.

Hussain representerer etter vårt syn et avskyelig menneskesyn og det er liten tvil om at han sympatiserer med handlinger som er inhumane og i strid med all moral, enten man er muslim eller ikke. Sånn sett skiller han seg ikke ut fra muslimhaterne som i sommer jublet på 3 årsdagen for terroren 22. juli over de resultater barnemorderen oppnådde. I likhet med disse menneskene fortjener han å bli møtt med samfunnets forakt og fordømmelse.

Når dette er sagt er det imidlertid viktig å påpeke at Hussain ikke oppfordret til drap, ikke kom med trusler og ikke trakasserte enkeltpersoner eller grupper i befolkningen. Det er etter vårt syn her et samfunn må sette grensen for hva som skal være straffbart. Å dømme noen for å ha avskyelige holdninger er ikke holdbart.

Hadde myndighetene kunnet føre bevis for at Hussain oppfordret til slike ting eller var involvert i praktisk støtte til terrorhandlinger ville saken ha stilt seg annerledes. Når ting er som de er mener vi at tingretten gjorde det eneste rette. En motsatt dom ville etter vårt syn ha innsnevret hva det skal være mulig å mene på en utilbørlig måte.