Kunnskap i voldens tid

x-0213-forside-jpegI en tid der ekstreme bevegelser mobiliserer og ekspanderer militært, hvor terror og folkemord igjen er på alles lepper er kunnskap viktig.

Bevegelser som ISIL og Boko Haram har erklært kalifatets gjenopprettelse og myrder for fote alle som har en annen tro enn dem selv.

Tidligere har terrortrusler mot det norske demokratiet kommet fra innenlandske bevegelser, i all hovedsak høyreekstremister. I dag trues vi også av unge nordmenn som knytter seg opp til jihadistiske bevegelser i andre deler av verden, en verden som blir stadig mer uoversiktlig og en verden som krever stadig mer spesialisert kunnskap av dem som skal beskrive den.

For å forstå hva som rører seg i miljøer i Norge, og for å fange opp trender ute i den ikke så lenger store verden er vi avhengige av at noen har oversikten, av at det finnes stemmer som kan gi oss fakta.

En slik stemme er Verdensmagasinet X. Ikke bare vi i Vepsen, men mange andre med behov for oversikt og ikke minst innsikt i utenrikspolitiske fenomener trenger dette lille magasinet i vårt arbeid. Få andre sender medarbeidere til Nigeria eller til Syria og kommer tilbake med unikt stoff om det som rører seg i disse landene.

Vi er derfor svært forundret over at posten Verdensmagasinet X får støtte fra ser ut til å bli kuttet med en tredjedel neste år. Dette truer driften av en unik kunnskapsbase. Beløpet som trengs for å holde X i live er latterlig lite i forhold til den kunnskap de evner å formidle og vi vil på det sterkeste oppfordre våre myndigheter til å revurdere dette kuttet. Et sånt hull i vår kollektive kunnskap har vi simpelthen ikke råd til.