Forskningsmidler må til

Det må bevilges midler til forskning på høyreekstreme. Her fra en islamfiendtlig demonstrasjon i Oslo.

Det må bevilges midler til forskning på høyreekstreme. Her fra en islamfiendtlig demonstrasjon i Oslo.

Thomas Hegghammer ved Forsvarets Forskningsinstitutt roper varsku og påpeker at det lille vi har hatt av forskning på høyreekstreme miljøer er i ferd med å stoppe opp.

Verken den rødgrønne regjeringen eller nå den blå-blå har i årene etter terroren den 22. juli fulgt opp behovet for kunnskap om disse miljøene med å bevilge nødvendige midler. Allerede i desember 2011 kom Høyre med en rekke forslag, også når det gjaldt forskning på høyreekstremisme, som den gang ikke ble tatt opp av den rødgrønne regjeringen. Høyre selv later siden den gang til å ha lagt det hele dypt nede i skuffen.

Vi finner det dypt betenkelig at gode forslag som kunne gitt oss mer kunnskap om de miljøene som stort sett har stått bak alle terrorhandlinger i etterkrigstiden koker bort i kålen. Gang på gang har samfunnet fremstått som like uforberedt og like uvitende når høyreekstremister har drept.

Hegghammer tar opp Høyres gamle forslag om å opprette et 22. juli-senter.
– Et slikt senter trenger ikke være stort og dyrt – tre millioner pr. år kan finansiere to forskere, en informasjonsmedarbeider og noen studentstipender. Det kunne enten være en frittstående institusjon eller en satellitt til et eksisterende miljø som Holocaustsenteret på Bygdøy, sier han til Aftenposten.

Dette er et forslag vi helhjertet støtter opp om. Holocaustsenteret har en stab, et levende museum, et hageanlegg og all den kompetanse som utgjør viktige ressurser med hensyn til å få dette arbeidet på bena raskest mulig.

Det er ikke store beløpene det står på, og det burde være mer enn tilstrekkelig velvilje i Stortinget til å få dette på plass allerede i neste års budsjett. Noe annet ville være dypt forstemmende