… Ronny Alte

ronnyaltekommer med nye og oppsiktsvekkende innsikter om diktaturets vesen.

I et innlegg på Facebookgruppen Blokkeringsprat kom Alte i midten av oktober med helt nye og oppsiktsvekkende innsikter om diktaturet og dets vesen. Dette er så skjellsettende at vi forventer at totalitarismeforskerne her til lands umiddelbart inntar det i sin faglige nomenklatura.

Det er i en debattråd om Human-Etisk Forbunds åpenbare venstreekstremisme at Alte, som tar avstand fra å bli omtalt som høyreekstremist, bidrar til å klargjøre noe som for mange hittil har vært ukjent.

Alte åpenbarer nemlig den revolusjonerende innsikt at : «Fordi om et land har en diktator som leder betyr ikke det at hele befolkningen er diktatorer…»

Etter det Vepsen kan forstå er det mye som tyder på at Alte kan ha rett. Vi vil videre peke på at hans tese styrkes ved det faktum at mange medlemmer av befolkningen i diktaturer flykter derifra. Vi vil dog påpeke at en del av disse diktatorene er muslimer. Vi venter derfor at Alte i fremtiden vil stille opp med all verdens støtte til dem som flykter fra muslimske diktaturer. Å stille seg i spissen for en kakebasar til inntekt for de ulykkelige er det minste man kan forvente av ham.

ronnysitat