For balansens skyld

Slik fremstiller konspirasjonsteoretikerne vaksiner, som en trussel mot folkehelsen.

Slik fremstiller konspirasjonsteoretikerne vaksiner, som en trussel mot folkehelsen.

Holocaust er en av verdenshistoriens best dokumenterte begivenheter. Massedrapet på 11 millioner mennesker, jøder, roma, krigsfanger og mentalpasienter, for å nevne noen grupper, etterlot så mange vitner, så mange fysiske bevis at det er fullkomment meningsløst å hevde at det ikke skjedde.

Å hevde dette er like meningsløst som å hevde at verden styres av utenomjordiske gjennom mørke sammensvergelser, at jorden er flat, eller at tyngdekraften ikke finnes. Allikevel finnes det mennesker som hevder disse tingene. De utgjør et lite mindretall, men den mistillit de sprer i sine lukkede miljøer er egnet til å inngå i et forestillingsunivers hvor enkelte er villige til å ty til vold.

At det i disse kretser, hvor man ser vitenskap som et onde, også finnes mennesker som tror at vaksiner inngår i den store sammensvergelsen er derfor ikke egnet til å overraske. På grunn av vaksinemotstand ser vi nå store folkesykdommer som var på utryddelsens rand vende tilbake, vi ser i vestlige land en økning i antall mennesker som dør av sykdommer vi meget vel kan beskytte oss mot. De dør som en følge av enkelte menneskers uttalte motstand mot anerkjente fakta. I Pakistan går jihadister rundt og dreper helsearbeidere som vaksinerer barn, fordi de tror på en konspirasjonsteori om at barnevaksinasjonsprogrammer er et ledd i «noens» onde planer om å redusere befolkningens fruktbarhet. Mangel på vaksiner dreper flere mennesker enn terrorhandlinger gjør.

I Norge samles holocaustløgnere, vaksinemotstandere, folk som tror at kondensstripene fra fly er giftstoffer myndighetene bevisst slipper ut over oss og personer som tror verden styres av øgler i menneskeham rundt nettstedet Nyhetsspeilet.

Når NRK inviterer Hans Gaarder, en sentral skikkelse i dette miljøet, til debatt om vaksiner og presenterer mannen som forsker – uten å fortelle publikum at han ikke har medisinsk kompetanse, uten å fortelle hvilket miljø han er en del av, da må vi bare tilkjennegi vår fortvilelse over en journalistikk som er direkte fordummende.

«Men jeg er mest opptatt av at vi av og til slipper til debattanter som ikke nødvendigvis mener det politisk korrekte i en del saker. Det synes jeg faktisk er viktig», sier Erik Skarrud, redaksjonssjef i Her og Nå, til Dagbladet.

Tåpeligere kan det knapt sies. Skal man følge NRKs logikk vil man i en reportasje om en jordomseiling være nødt til å bringe inn en person som hevder at jorden er flat og at jordomseilinger derfor er umulige – for balansens skyld, fordi man av en eller annen grunn mener det er viktig å slippe til det «politisk ukorrekte».

Hvis NRK virkelig mener dette har vi en statskanal, bygget opp i folkeopplysningens tjeneste, som faktisk forfekter at fakta og fiksjon er likestilte størrelser og hvor man synes det er greit å holde tilbake informasjon om hvilke krefter man faktisk presenterer som forskere. Da driver man ikke lenger folkeopplysning men åndelig formørkning.