Full PEGIDA-splid

Max Hermansen advarer mot Ronny Altes versjon av PEGIDA

Max Hermansen advarer mot Ronny Altes versjon av PEGIDA

Det varte ikke lenge før det på ny var full splid i det islamfiendtlige miljøet. Det finnes nå to konkurrerende grupper som kaller seg PEGIDA.

Den ene fraksjonen, ledet av Max Hermansen gikk i dag ut med en advarsel om at tidligere NDL-leder Ronny Alte, som han samarbeidet med i forkant av mandagens demonstrasjon, i løpet av natten har laget en konkurrerende gruppe.

Den konkurrerende facebookgruppen administreres av Ronny Alte og tidligere SIAN-aktivist Arnt Roar Kvile. Denne gruppen ble imidlertid opprettet allerede 6. januar i år som en hemmelig facebookgruppe som Alte endret til offentlig i natt.

Ronny Alte har vendt Max Hermansens PEGIDA ryggen.

Ronny Alte har vendt Max Hermansens PEGIDA ryggen.

På SIANs facebookgruppe går diskusjonen om hvorvidt man skal støtte den ene eller den andre versjonen av PEGIDA. Mange er sterkt motstandere av å involvere seg i Alte og Kviles prosjekt ettersom Kvile tilhørte den tapende fraksjonen under en tidligere splittelse i SIAN. Fraksjonen Kvile tilhørte forsøkte å dempe språkbruken til de mer radikale innen SIAN men ble nedstemt på landsmøtet og forlot organisasjonen.

PEGIDA lover ny demonstrasjon i Oslo på mandag, men Ronny Altes versjon har også ambisjoner om å bringe aktivitetene ut i landet. I mellomtiden flyr skjellsordene på internett. Det mange i de høyreekstreme miljøene håpet skulle bli en samlende bevegelse er allerede i full splid med Alte og hans drabanter på den ene siden og Max Hermansen som vil måtte støtte seg på et allerede marginalisert SIAN på den andre siden.