Kneblet og fortiet?

Selv foran åpne kameraer er det altså ingen ytringsfrihet.

Selv foran åpne kameraer er det altså ingen ytringsfrihet.

Flere hundre politifolk er ute i gatene og sikrer ytringsfriheten til demonstranter for og imot islam. Det bør man være takknemlig for.

Av Tor Bach

Max Hermansen er sykemeldt mens han organiserer demonstrasjoner mot en av Norges livssynsminoriteter. Det er ukjent for denne kommentator om fornøyelsen betales for av NAV eller av Hermansens egne lommer. Tidligere har han fått sparken fra Sjømilitære Samfund for å kalle hans Majestet Kong Harald en fjott.

I dag ble statskassen et betydelig antall kroner fattigere. Politiet var ute med store styrker for å sikre ytringsfriheten til Hermansen og hans flokk, til Blitz og til SOS Rasisme som demonstrerte mot dem. Politiet var der også for å beskytte allmenheten mot konfrontasjoner, og for å beskytte pressen som gjør jobben med å informere om hva som skjer. De utfører med andre ord trofast sin plikt mot det norske demokratiet.

PEGIDAS demonstrasjon ble i tillegg dekket behørig av alle medier og Hermansen fikk nok en gang, etter å ha vært i rampelyset i over en uke, utgyde seg om islams redsler og behovet for å hindre asylsøkere i å komme til Norge. Hermansen har til og med fått lov til å beskylde sine egne (tidligere) elever for å ville knuse tennene på ham, uten at vi har sett nevneverdig belegg for påstanden.

Da Hermansen og hans fortapte skare la ut på sin tredje rusletur rundt rådhuset ble de altså møtt av en flokk svært unge blitzere som ropte slagord mot dem og slang noen snøballer.

Det er selvfølgelig ikke pent å kaste snøball. Det har vi alle lært på skolen, og det ga da politiet også uttrykkelig beskjed om.

Mandagen endte altså opp med at deltakerne i tre forskjellige demonstrasjoner fikk sagt sin mening, ingen ble hindret i å snakke, ingen kom til skade og politiet gjorde jobben sin, selv om det kostet skattebetalerne tusener på tusener.

Dette er sånn det skal være, og man ville ventet at orlogskaptein Hermansen av de skumpende geledd ville takket politiet for innsatsen. Det valgte han altså ikke å gjøre. Det han gjør, etter å ha fått marsjere uantastet og etter å ha fått en eventyrlig mediedekning, er å stå på TV2 og syte over at vi ikke har ytringsfrihet i Norge.

Det er så man må gni seg i øyne og ører. Har vi ikke det? Har ikke nettopp politiet beskyttet Hermansen og hans flokk og garantert deres rett til å demonstrere? Har han ikke fått uttale seg til alle riksmedier? Fortsatt har vi altså ingen ytringsfrihet.

Hermansen får frekt påstå at han og hans lille flokk er folket. Det er nå det kunne vært betimelig å omtale mannen som mener det er en del av ytringsfriheten å kalle kongen en fjott for en bortskjemt, sytende og utakknemlig fjott. Det skal vi selvfølgelig ikke gjøre. Det ville være ufint. La oss i stedet nøye oss med å påminne Hermansen om at det er vi skattebetalere som betaler for at politiet beskytter hans ytringsfrihet, som kjøper avisene hvor han kommer til orde, som slutter opp om det demokratiet som tillater ham å stå nedsnødd foran rådhuset og spy ut hat. Det er nemlig vi som er folket.