«Å bli dem kvitt»

hjeltnessanner

Gur Hjeltnes overrakte rapporte «Å bli dem kvitt» til morderniseringsminister Jan Tore Sanner.

HL-senterets direktør Guri Hjeltnes overrakte i dag senterets rapport Å bli dem kvitt – Utviklingen av en «sigøynerpolitikk» og utryddelsen av norske rom til moderniserigsminister Jan Tore Sanner.

Norske myndigheter tok på 30-tallet statsborgerskapet fra norske roma og nektet dem innreise i Norge. Dette førte dem rett i tyskernes klør og nazistenes dødsleire. Faktisk dekket norske myndigheter nazi-Tysklands utgifter med «å bli dem kvitt». 66 norske roma ble deportert fra Belgia til nazistenes dødsleire, kun fire av dem overlevde.

Jan Tore Sanner erkjente at dette var et rystende stykke krigshistorie, hvor det ikke fantes noen heltemodige fortellinger. Selv om han tok avstand fra den rasisme som preget Europa på 30-tallet kom han ikke med noen unnskyldning på norske myndigheters vegne.

Vi har ærlig talt problemer med å se for oss hvordan en slik unnskyldning skulle være mulig. Det burde i så fall være justisministeren, som ansvarlig for norsk politi som fremførte den unnskyldningen. I justisdepartementet sitter i dag en minister som for bare en ukes tid siden måtte trekke tilbake et forslag om tiggerforbud og straff for tiggeres velgjørere, et tiggerforbud som helt klart var rettet nettopp mot tilreisende roma.

Det er mindre ennto år siden Fremskrittspartiets nestleder fremla et åpenbart rasistisk forslag om å stoppe romfolk på grensen med hjemmel i politilovens §7 fordi «man av erfaring vet at disse menneskene bryter den alminnelige ro og orden og samtidig er det bevist at mange bedriver kriminalitet».

Samtidig gikk vår sittende finans- og visestatsminister Siv Jensen ut og foreslo å busse tilreisende roma ut av landet.

Norges problem i dag er at roma fortsatt møtes med rasisme, også fra regjeringshold, at vi har politikere som fortsatt ønsker å uttransportere roma til en ublid skjebne. En unnskyldning fra regjeringen for hva Bondepartiregjeringen foretok seg på 30-tallet vil klinge svært hult all den tid Fremskrittspartiet opptrer som det gjør.

HL-senteret har laget en svært grundig rapport om konsekvensene av Norges behandling av roma. Det er vårt håp at den vil bli lest av mange, også i regjeringsapparatet og at man der evner å lære av historien før vi tvinges til å leve den om igjen.

Last ned rapporten som PDF