Bunnen nådd for PEGIDA?

Max Hermansen talte til en liten og langt fra ungdommelig skare.

Max Hermansen talte til en liten og langt fra ungdommelig skare.

Dagens PEGIDA-demonstrasjon i Oslo mønstret 25 personer. Mye tyder på at den muslimfiendtlige gruppen har nådd bunnen.

Denne gangen valgte den lille flokken å stå stille rundt Hermansen som snakket svært lenge til en forsamling som var blitt enda eldre siden sist. Til tross for at han prøvde å sprite opp det hele med en svenskevits var det noe trist over det hele. 25 mennesker som står ute på en stor, øde plass har visse vansker når de gjør krav på å være folket – særlig når de to motdemonstrasjonene samlet teller ti ganger så mange og har et 20 ganger så høyt lydnivå.

Mens de første demonstrasjonene tiltrakk seg store mengder journalister var det denne gangen få kameraer å se. To slapt blafrende flagg, et israelsk og et norsk klarte ikke å heve stemningen og til alt overmål foregikk det hele godt inngjerdet av politisperringer.

Samtidig som oppslutningen uteblir fremstår Hermansen mer og mer som en gallionsfigur for SIAN, og det er SIANs aktivister som har stått rundt ham fra første demonstrasjon, og de eneste andre som har sluppet til med taler er styremedlemmer i SIAN. Etter det Vepsen kjenner til vil nok SIAN få en mer og mer synlig rolle i PEGIDA, og det er en viss mulighet for at Hermansen blir skjøvet mer i bakgrunnen.

Helt klart er det at de som så for seg Hermansen som en samlende figur for det muslimfiendtlige miljøet allerede er skuffet. Forsøket på å kopiere en østtysk suksess har mislyktes og om demonstrasjonene i fremtiden skjer i PEGIDAs eller SIANs navn spiller liten rolle, oppslutningen er den samme.

En tradisjon blant norske høyreekstremister er at eiendomsretten til organisasjonsnavn har en tendens til å få en symbolsk betydning, selv om selve organisasjonen er helt betydningsløs. Slik later det også til å være med PEGIDA. Selv om antallet oppmøtte nå tilsvarer det tradisjonelle, muslimfiendtlige miljøet krangles det fortsatt om navnet og Ronny Altes versjon av PEGIDA anklager Hermansen for å ha ødelagt det hele. «Nå skal det også sies at Max Hermansen og Pegida Norge har ødelagt mye for Pegida sitt budskap, ikke bare i Norge men også ellers i Europa. Negative krefter har forsøkt å kuppe Pegida for å fremme sine egne agendaer og generalisering av enkelte grupper. DET er ikke i tråd med Pegida sitt budskap», skriver Vibeke Olsen Landre, sentral i den konkurrerende organisasjonen.

PEGIDAs demnonstrasjon i Tønsberg i dag later imidlertid ikke til å ha blitt noe av. På den annen side har noen av Altes venner i Fredrikstad og Trondheim tatt lokale initiativer, uten at disse foreløpig later til å ha fått nevneverdig oppslutning.