– En kunnskapsgave

Guro Fjellanger inviterer til konspirasjonskonferanse med Vepsen.

Guro Fjellanger inviterer til konspirasjonskonferanse med Vepsen.

– Vepsens konspirasjonsseminar gir et solid grunnlag for å avkle ekstremisme og konspirasjoner og kunnskap om fenomener mange kan for lite om. Vi drar opp de historiske linjene fram til i dag, og skiller mellom hvilke ideer og miljøer som i dag først og fremst er høylytte, men relativt små og ufarlige, og i hvilke miljøer den politiske volden ser ut til å ha fått rotfeste og utgjøre en reell fare.

Det sier styreleder i Vepsen Guro Fjellanger. Hun tiltrådte som styreleder 1. oktober, og er sammen med styret allerede i full gang med å skape aktivitet utenom driften av nettstedet. 24 februar er hun konferansier på Vepsens konspirasjonsseminar.

Hun peker på at det ofte er de samme forestillingene som går igjen, som antisemittismen.
– Norge har en lang tradisjon, helt tilbake til begynnelsen av forrige århundre, hvor forskjellige miljøer tillegger jødene ansvaret for alt ondt er. Jødeparagrafen i Grunnloven fra 1814 som nektet jøder tilgang til riket ble først opphevet i 1851, men ideen om at jødene utgjorde en fare levde videre. Allerede i 1910 utkom boken Jøder og Gojim og på 20-tallet reiste Bondepartiets ledelse rundt og advarte mot den jødiske fare.

Senere fikk Arbeiderpartiet rollen som spydspiss for verdensjødedommen og kommunismen, som da Quisling hevdet i Stortinget at Arbeiderpartiet var kjøpt og betalt av Moskva. Dette er forestillinger vi finner igjen hos gjerningsmannen fra 22. juli og vi finner dem igjen i forestillinger om at Jens Stoltenberg skulle være jøde og tidligere sovjetisk agent. Flere av disse forestillingene om en jødisk sammensvergelse finner vi igjen hos jihadistiske miljøer, forteller hun.

Men blir det ikke etter hvert veldig mange konferanser om ekstremister?

– Det snakkes veldig mye om hva man skal gjøre med forskjellige ekstremister, men veldig lite om hva de tror på, og hvor ideene deres kommer fra. Mange lærere aner ikke hva slags filmer det er elevene sitter og ser på på skolens datamaskin, og vet ikke nok om hvordan man fostrer kritisk tenkning og kontrer konspirasjonsteorier som kan slå rot og føre mennesker ut i hatefulle miljøer, sier Fjellanger-

Hun trekker fram at Vepsen har klart å samle noen av Nordens fremste eksperter på konspirasjon, ekstremisme og politiske vold.

Asbjørn Dyrendal er trolig Norges fremste ekspert på konspirasjonstenkning. Han skal snakke om konspirasjonstenkning og politisk vold. Helene Lööw er en av Nordens fremste eksperter på høyreekstreme miljøer. Hun skal snakke med Jonas Bals som er både historiker og rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe om den hatretorikken som eksisterte forut for drapet på Olof Palme og om holdningsklimaet som eksisterte i flere miljøer forut for terroren 22. juli med bomben mot regjeringsbygningen og massakren på Utøya. Terje Emberland er historiker og styremedlem i Vepsen, han skal snakke om de konspirasjonsteoriene som verserte om Arbeiderpartiet i mellomkrigstiden. Mattias Gardell er professor i religionshistorie ved Uppsalas Universitet. Han skal snakke om Ideologien til 22-juliterroristen og «kulturmarxismen». Vepsens redaktør Tor Bach skal snakke om nyere konspirasjonsteorier, ofte importert fra USA og hvordan disse tar opp i seg tankegang som allerede finnes i norske miljøer.

Fjellanger peker på at Vepsen er et folkeopplysningsprosjekt.
– Vår rolle er å tilføre samfunnsdebatten faktakunnskap om de miljøene man snakker om og å sette søkelys på nye miljøer eller retninger slik at ikke disse kan vokse seg store fordi de dukker under radaren. Denne konferansen er et ledd i dette arbeidet, forteller hun.

Hvem er publikum?

– Foreløpig har vi mange fra politiet, mange ungdomsarbeidere som utekontakter, en god del folk fra organisasjonslivet, fra forskningen og noen lærere, og det setter vi stor pris på.  Nå håper vi at flere lærere og flere politikere melder seg på. Det er lærerne som ofte møter konspirasjonstenkning blant elevene, men uten å ha tilstrekkelig fenomenologisk kunnskap og uten å ha redskapene til å bekjempe det. Her er det åpenbare svakheter. Det gjelder også for så vidt prisverdige politiske initiativ som for eksempel Oslo Kommunes undervisningsopplegg om ekstremisme. Det er ikke lagt vekt på  kildekritikk og kritisk tenkning, som er den viktigste vaksinasjonen mot ekstremisme og konspirasjoner, sier hun.
– Det er fortsatt ledige plasser, men de som vil ha plass bør skynde seg å melde seg på, avslutter Fjellanger.

Mer informasjon om seminaret, detaljer om pris, påmelding og program finner du her.