Dømt for hatkrim

tinghusEn mann i 50-årene er i Oslo Tingrett idømt 18 dager betinget fengsel og en bot på 15 000 kroner etter at han spyttet på en kvinne som var iført hijab.

Mannen kom også med svært nedsettende uttalelser om muslimer. Kvinnen anmeldte hendelsen, og den har blitt etterforsket av den nye hatkrimgruppen til Oslo Politidistrikt. Dette er den første saken den nye gruppen fører for retten.

Mannen er dømt for overtredelse av straffelovens § 135a – den såkalte «rasismeparagrafen» – samt straffelovens § 390a om krenkelse av fornærmedes fred ved hensynsløs atferd.

– Politiet og påtalemyndigheten mente at mannens handlinger og uttalelser sprang ut av hat til eller fordommer mot muslimer. Saken faller dermed inn under definisjonen av hatkriminalitet, sier politiadvokat Oda Karterud ved Oslo politidistrikt på politiets nettside.

Det er ennå ikke kjent om dommen vil bli anket.