… Max Hermansen,

fakepegidamaxPEGIDA-lederen som har fått bilen inntauet og i denne sammenheng stiller vesentlige spørsmål.

Etter det Vepsens redaksjon for små stikk erfarer har Max Hermansen oversett ett trafikkskilt, med den konsekvens at kommunen tauet inn hans bil. Hermansen er svært opprørt over dette og stiller i et innlegg på Facebook viktige spørsmål. Av hensyn til autensiteten velger vi å gjengi innlegget in extenso:

«OFFENTLIGE OVERGREP
På to døgn har Oslo Kommune tauet inn nesten 400 – firehundre – biler til sin inntauingstomt. Min bil var en av dem. Jeg så ikke at det var skiltet veiarbeid i forbindelse med vårrengjøringen. Kostet meg 2.700 kroner. Til sammen har vi bileiere dermed betalt over en million på to døgn.
Hvorfor kunne vi ikke få en eller annen form for varsling? Ville jo mye heller ha flyttet bilen, og kanskje betalt et normalt gebyr for det. Og var den vårrengjøringen virkelig nødvendig?
Synes dette føyer seg inn i en lang rekke av offentlige overgrep mot oss vanlige borgere. Vi belemres med over 200 000 muslimer uten at vi har noe vi skal ha sagt. Barnevernet fjerner barn fra sine foreldre uten at det er god nok kvalitet på det arbeidet de gjør. NRK fortsetter som statskanal å spre sin forkvaklede propaganda.
Når skal vi få direktedemokrati også til Norge? Når skal NRK nedlegges eller selges? Når skal titusener av velferdssøkende asylinnvandrere stoppes? Når skal privat eiendomsrett respekteres?
I det hele tatt: NÅR SKAL VI FÅ EN STAT SOM ER OPPTATT AV ENKELTMENNESKER?»

Vi velger å sitere tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland som i sin tid fastslo at alt henger sammen med alt. Hvem som kan svare på Hermansens mange spørsmål er ikke lett å si, men det er helt klart at her bør noen ta sin hatt og gå!