Tilfeldig? Neppe!

Terje Emberland snakket om jødebolsjeviken som politisk skremsel.

Terje Emberland snakket om jødebolsjeviken som politisk skremsel.

Vepsens konspirasjonsseminar på HL-senteret sist tirsdag ble enda mer aktuelt enn planlagt. Etter terrorangrep i Paris og København og tre dager etter at norske muslimer slo ring om synagogen, fikk en fullsatt sal høre om de historiske linjene for jødehat og hat mot sosialdemokratiet i konspirasjonstenkningen.

Av Guro Fjellanger, styreleder i Vepsen

Hvordan ulike ekstreme miljøer fra ytterste høyre til jihadister langt på vei bygger på de samme konspirasjonsteoriene sto også sentralt.

Det er to år siden Foreningen Vepsen sist arrangerte et tilsvarende seminar. Også denne gangen var ulike religions- og livssynssamfunn, de som arbeidet med dette i hverdagen som politiet og ansatte i bydelene, ulike organisasjoner og fagfolk og akademikere tungt representert. De fikk høre noen av Nordens fremste eksperter snakke om konspirasjoner, ekstremisme og politisk vold da Asbjørn Dyrendal, Mattias Gardell, Terje Emberland, Helène Lööw, Jonas Bals og Tor Bach satte hverandre stevne.

Hva karakteriserer en konspirasjon? Hvor grensa går mot sunn skepsis? Når kan ekstremisme og konspirasjonsteorier innebærer en fare for politisk vold?

Dette var noen av spørsmålene som ble belyst, uten ferdig fasit. Men gjennomgående la innlederne vekt på viktigheten av kunnskap om konspirasjonsteorier og at de ikke er nye, at de smitter og hopper fra ett miljø til et annet, og at latterliggjøring og isolering virker mot sin hensikt. Gjennomgående er sirkelargumentasjon, blind tro på at ”noen” står bak, mangel på bevis et bevis i seg selv og ikke minst: ingenting er tilfeldig.

En viktig bolk var sammenligning av debatten i Sverige og Norge, ikke minst når det gjelder hvor stuevarm de høyreekstreme partiene skal kunne være, og hvor mye ekstremister skal slippe til. En fellesnevner er likevel at hatet mot sosialdemokratiet og konspirasjonsteoriene knyttet til det, har en helt annen stilling enn sunn politisk uenighet og debatt.

Det er ikke enkelt å unngå å dra på smilebåndet når noen hevder at Jens Stoltenberg er en øgle eller erklærer hus og hage som fristat. Viktigheten av at lærere og andre som arbeider med ungdom har denne kunnskapen og tar disse tankene seriøst, ble trukket fram av flere.

Seminaret viste at konspirasjonsteorier og ekstremisme dreper. Vi så det 22 juli, vi ser det i Nigeria, i Paris, i København. Og vi ser det ikke minst i Syria, der unge menn født og oppvokst i Norden drar for å krige og blir drept. Vi ser det i land der jihadister dreper helsearbeidere som vaksinerer små barn.

Seminaret viste at behovet for mer kunnskap er stort, at ingen sitter på en enkel fasit, men at kunnskap om konspirasjoner og ekstremisme, og ikke minst evnen til å stille spørsmål og kunne kildekritikk, aldri kan undervurderes i kampen mot ekstremisme og konspirasjonsteorier.

Foreningen Vepsen vil i løpet av våren komme med en bredere presentasjon av innleggene på seminaret og ikke minst gi en oversikt over hatmiljøene i Norge  i vår årlige hatrapport.

Dette seminaret hadde ikke vært mulig å arrangere uten støtte fra Fritt ord, HL-senteret og betydelig frivillig innsats, ikke minst fra Wild X. Takk!