Udugelig av politiet

Storsamfunnet har mange stygge overgrep mot tatere på samvittigheten. Her fra en fantejakt i Flå i 1907.

Storsamfunnet har mange stygge overgrep mot tatere på samvittigheten. Her fra en fantejakt i Flå i 1907.

Glåmdalen melder at politiet på Kongsvinger mener det ikke var straffbart av Kongsvinger Taxi å nekte Monica Gustavsen jobb fordi hun er tater.

Det lokale politiet har i sin vankunne vurdert saken etter straffelovens §135 a og funnet at forholdet ikke er straffbart fordi avslaget med begrunnelsen om at hun er tater ikke ble fremsatt offentlig.

Det er med vantro vi registrerer politiets begrunnelse. Vi har i Norge en egen lov mot etnisk diskriminering, hvor det eksplisitt fastslås at denne typen diskriminering er forbudt.

Vi finner det simpelthen idiotisk at politiet ikke kjenner til de lover de er satt til å forvalte og at de ikke forstår at de har et selvstendig ansvar for å vurdere hvilke lovbestemmelser som er brutt i en sak som går på åpenbar rasistisk diskriminering.

Vi vil minne om at det ikke er lenge siden at man i en av Kongsvingers nabokommuner i fullt alvor diskuterte å sette skuddpremie på tatere og at mange av de taterne som fortsatt lever i distriktet har en lang og vond historie med overgrep fra myndighetenes side bak seg.

At politiet nå gir carte blanche for yrkesforbud mot tatere er noe som vekker uhyggelige minner fra en tid vi trodde lå bak oss. Dette er en henleggelse som ikke kan bli stående, og det bør forventes at statsadvokaten griper inn i tillegg til at diskrimineringsombudet her må kjenne sin besøkelsestid.