Ekstremist på skolens grunn?

«2013-05 Kuben02» av Chell Hill - Eget verk. Lisensiert under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013-05_Kuben02.jpg#/media/File:2013-05_Kuben02.jpg

Kuben bør avlyse arrangementet.
FOTO: «2013-05 Kuben02» av Chell Hill

Kuben Videregående Skole i Oslo har leid ut sine lokaler til Norges Unge Muslimer den 24. oktober. Foreleser på tilstelningen er den ekstreme predikanten Kamal El-Mekki, en mann som er tilhenger av straffesystemet i Saudi-Arabia, og som forsvarer slaveri.

Vi vil for det første oppfordre Norges Unge Muslimer til å trekke invitasjonen til denne ekstremisten. Han står for det samme samfunns- og menneskesynet som DAESH som nå myrder uskyldige i Syria.

Vepsen mener at våre skoler og biblioteker bør fremme dannelse og respekt for menneskeverdet. Derfor har vi ment at det er feil å leie ut biblioteker til hatgrupper som SIAN, og vi mener det er riktig at en så profilert ekstremist som PEGIDAs Max Hermansen ikke underviser i skolen, på samme måte som at Olav Hoaas i sin tid også ble fjernet fra sin lærerjobb. Folk skal få ha sine meninger, men når deres profilerte ekstremisme gjør at deres offentlige profil preger alt de gjør, er det umulig å skille dette fra lærergjerningen. På samme måten blir det hvis skolebygg brukes til å avholde møter med ekstremister. Det sender et signal til elevene hvor selv de mest ekstreme meninger blir akseptable.

Det brukes i Norge i dag mye krefter på å hindre ungdom i å tilslutte seg ekstreme bevegelser.

Det lages programmer, det holdes konferanser og det lages undervisningsopplegg i skolen. I denne situasjonen blir det ubegripelig for oss at en skole kan leies ut til et arrangement hvor en ekstremist som El-Mekki skal tale.

Kuben Videregående Skole bør umiddelbart kansellere dette utleieforholdet. Ekstremister, uansett ståsted bør ikke finne en talerstol på skolens grunn.