… nettstedet Standpunktet,

standpunktetog skribent Jan Inge Iversen, som spår at Norge vil kastes ut i borgerkrig i løpet av de neste 35 år.

Iversen baserer dette på at folket ikke blir hørt og smeller friskt til med:
«Når så mange nordmenn i tillegg har uttrykt sin bekymring, så er det denne bekymringen som bør legges til grunn for en videre politisk holdning, mener jeg. Dette bryr imidlertid ikke myndighetene seg noe særlig om og fortsetter derfor sin påtvungne holdningskampanje, uten hensyn til våre egne borgere. Ikke ulikt deres eget nazi-regime, Nav, driver de med ufornuftige overveielser og dårlig forvaltning, med sine egne synsinger og meninger i første rekke. Da kan man saktens spørre seg om dette egentlig er et demokrati eller om det er et diktatur, i og med at folkets røst aldri blir hørt eller hensyntatt.»

Det er med andre ord ikke småting som Iversen her tar opp. Dog vil vi påpeke at det later til at Iversen har glemt at i Norge velger vi våre politikere, altså gjennom en prosess hvor hver velgers stemme teller like meget, og hvor flertallet av velgerne således avgjør hvem som skal styre landet. Enkelte kverulanter vil av denne grunn kunne hevde at folkets røst faktisk blir hørt. Vi bare nevner det.