… Norgespartiet,

direktedemokratiog partileder Lars Rønbeck som utdyper om demokrati.

I følge Norgespartiet er det nemlig slik at ordet demokrati defineres som «Representativt Folkestyre» mens direktedemokrati er «Direkte Folkestyre». Rønbeck vil derfor ta makten fra Stortinget og gi den til folket.

Vi skal ikke her henge oss opp i at at ordet demokrati betyr, vel altså, bare folkestyre.

Langt mer avgjørende er det at Rønbeck helt og holdent vil avskaffe Stortinget og operere med en direktevalgt regjering. Vi ser for oss at enkelte på Stortinget vil kunne ha innvendinger mot en slik ordning og undres svært på hvordan Hr. Rønbeck planlegger å avskaffe nasjonalforsamlingen. Ekstra underlig blir det hele når Hr. Rønbeck samtidig ivrer for at folk skal samle inn underskrifter så hans norgesparti skal kunne stille til, vel… altså… stortingsvalg.