Solbergs skam

erna.solberg2Det er nå to dager siden et dobbelt selvmordsangrep rammet Beirut. 40 mennesker er drept av den samme bevegelsen som i går slo til mot Paris. Statsminister Erna Solberg har på behørig vis kommentert blodbadet i Paris og hun har kondolert til Frankrike. Det er godt at man viser en håndfast og prinsipiell holdning til terror og til totalitære bevegelser som DAESH.

Angrepene i Beirut kostet den 39 år gamle nordmannen Bilal Hammoud livet. Han ble den første nordmann som ble drept i ett av DAESH terrorangrep. Man ville vente at statsministeren rykket ut og fordømte terroren i kraftige ord, at hun beklaget tapet av Bilal Hammoud og kondolerte til hans famille.

Det har imidlertid statsministeren ikke funnet det for godt å gjøre, og mens regjeringens netsider er fulle av stoff om terroren i Paris er det ikke et ord om Beirut, ikke et ord om at en norsk borger er drept.

Vi er i høy grad overrasket over en slik mangel på engasjement og initiativ. Erna Solberg står her i fare for å signalisere til verden at franske liv er mere verdt enn livet til en nordmann med arabisk navn. Det er nettopp dette terroristene vil, de vil så splid mellom muslimer og ikke-muslimer i vesten. Valget av mål i Paris viser dette med all tydelighet. De angriper steder hvor folk flest ferdes, sender et signal om at ingen kan føle seg trygge. De sår mistillit mellom majoriteten og Frankrikes store, muslimske minoritet.

Situasjonen nå krever kalde hoder og varme hjerter. Den krever at våre samfunn ikke i selvforsvar blir mindre demokratiske, og den fordrer ikke minst at muslimer og ikke-muslimer står skulder ved skulder og forsvarer vårt samfunns frihetsidealer og menneskers likeverd. Når Erna Solberg ensidig forholder seg til terroren i Frankrike og ikke engang på regjeringens nettsider beklager tapet av en norsk borger i et terroristisk blodbad, da består hun ikke denne prøven. Det er en skam, først og fremst for Erna Solberg selv.