Borgervernmiljø sprekker

Ronny Altes anke er avvist.

Ronny Alte har fått konkurranse fra tidligere forbundsfeller.

De vil fremstå som natteravner, men omgås mennesker som hyller en barnemorder. Nå er bevegelsen i ferd med å sprekke.

For en måneds tid siden kunne en gledesstråelende Ronny Alte, tidligere kjent fra Norwegian Defence League og PEGIDA, fortelle Dagbladet at det nå var dannet lokalgrupper av Soldiers Of Odin over hele landet og at det nå skulle patruljeres i gatene. I hver krik og krok skulle Altes nye bevegelse være etablert.

Det gikk imidlertid ikke mange ukene før forskjellige fraksjoner i de høyreekstreme miljøene lot uenighet gå foran enhet. Borgervernbevegelsen, som var importert fra Finland ble nok aldri etablert i alle kriker og kroker, og knapt nok på særlig mange større steder. En gruppe i Farsund, hvor mange var lagt til på Facebook mot sin vilje, litt mumling om noen som hadde vært ute og tuslet i Skien, litt skryt om voldsom tilstrømning på Romerike og Alte og noen venner, derav et par med rulleblad hos politiet, som trasket rundt i Tønsberg, på jakt etter å ta voldtektsmenn in flagranti, og imens sprakk altså det hele opp.

Halvparten av Soldiers of Odin dannet plutselig Guardian Angels, mens en tredje fraksjon dannet Sons of Odin. Sistnevnte styres med streng hånd av møringen Frantz Kristian Frantzen.

Forsøkene på å lage strenge regler klarte altså ikke å samle alle under Altes myndige ledelse denne gangen heller. Dette til tross for detaljerte bestemmelser om hvor på brystet ledere og vanlige medlemmer skulle plasseres på brystet og hvilke farger man skulle ha på ryggmerkene.

Forsøkene på å fremstå som en variant av natteravnene krevde nok en viss disiplin av deltakerne, men så er det altså arten av disiplin og regelverk som bidrar til å tydeliggjøre skillet mellom høyreekstremister og fredelige natteravner.

For det første var selv reglene til Sons of Odin en import fra Finland, forfattet av Joni Makiporhola, den eneste i bevegelsen som snakker finsk i byen Kemi. Her er noen smakebiter som Vepsen fikk tilsendt:
«- Bråk og unødvendig oppstyr har vi nulltoleranse for. Vi er ikke ute for å lage problemene, men forhindre dem.
– Hvis du er beruset ute på byn, eller lignende, og ute av stand til å oppføre deg, skal du ikke bære SOO klær! Den skal kun benyttes i gruppe-/patrulje- sammenheng.
– Det som skjer i SOO, forblir i SOO – og skal ikke spres videre til en tredjepart.
– Hver enkelt person er selv ansvarlig for folk de tar med seg til klubbhuset (hvis dere har ett).
– Alle i organisasjonen skal være enige om hvem som får være med i gruppen/ på patruljer.
– Så lenge det har med SOO å gjøre, så skal ingenting du ser/hører eller gjør ute på patruljer spres videre, hverken på din Internett, eller andre steder.»

Det gjelder egne regler for når Odins soldater er ute og patruljerer.

«- Små patruljer(2-4pers.) blir oftest kun oppfattet provoserende ute på gaten, derfor er det anbefalt  å gå rundt i større grupper på ca. 10pers. Dette skaper en sterk signal-effekt som alene er med på å forhindre og «jage bort» uønsket oppførsel/personer.
Skal dere ut og patruljere i såkalte «ghetto områder», eller i nærheten av store arrangement er dette særdeles viktig – jo flere folk, jo bedre!
– Vi skal ikke provosere, og vi bør heller ikke BLI provosert. Hvis det blir ett slagsmål, eller konfrontasjon så skal vi vise hvem som bestemmer. De skal ikke få vinne den kampen!

– Patruljedager og tidspunkt bestemmer lederne i samråd med gruppen. Hvis lederne er utilgjengelige en dag, så får gruppen avgjøre hva som skal skje. Hvis det for eksempel kun er 2 personer som  kan patruljere, så er det best å ta det en annen dag. Da kan dere heller f.eks. kjøre rundt i bil å holde øynene åpne.»

Integritet og kultur
Ledelsen i Guardian Angels gir i sosiale medier uttrykk for at de trakk seg ut av styret i Soldiers of Odin fordi det ble diskutert politikk og fordi organisasjonen fremsto som høyreekstreme. Samtidig utgjorde altså ledelsen i det som nå er Guardian Angels flertallet av administratorene på Soldiers of Odin sin Facebookgruppe. I Guardian Angels ønsker man ikke at folk uttrykker private politiske eller religiøse meninger, men henviser samtidig til at de fleste i styret for Guardian Angels også er med i gruppen BEVAR NORGES INTEGRITET OG KULTUR.

To av lederne for Guardian Angels, Eino Kallio og Ophelia Stene Skullerud, er også administratorer for BEVAR NORGES INTEGRITET OG KULTUR, hvor de oppfordrer folk til å ta de politiske diskusjonene. Der er tonen langt hardere enn der er hos Guardian Angels. Tonen på denne gruppen viser at administratorene på Guardian Angels har en noe annen, politisk agenda enn det som fremgår utad. Det kan virke som om det er et bevisst skille, hvor man forsøker å fremstille Guardian Angels som et ordinært natteravnprosjekt, samtidig som man gir utløp for langt mer ekstreme ytringer annetsteds.

vigilante1På gruppen skriver Eino Kallio, som altså fremhever respektabiliteten til Guardian Angels:

«Vi blir lagt merke til.
Dere aner ikke hvor mange ulegitimerte jeg har avvist.
INGEN PERSONER BLIR TATT INN SOM MEDLEMMER UTEN DOKUMENTERT IDENTITET.
De som av arbeidets art eller politisk situasjon ikke kan bruke sitt eget navn, kan ta kontakt med en av administratører og legitimere seg den veien, og avtale bruk av uekte navn.»

Kallio driver for øvrig også facebookgruppen «Folkekrav Utøya må bli asylmottak»

Enkelte av medlemmene i BEVAR NORGES INTEGRITET OG KULTUR er, til tross for advarslene om alle som forsøker å snike seg inn, svært frimodige. I en tråd diskuteres 22. juli-terroristen. Her varierer meningene fra å støtte standpunktene men ta avstand fra handlingene, via dem som mener at han burde nøyet seg med å sprenge regjeringsbygget og avstått fra massakren på Utøya, til dem som mener at han i fremtiden vil bli tiljublet som helt.

Slik diskuteres det altså på gruppen "BEVAR NORGES INTEGRITET OG KULTUR" hvor sentrale personer i Guardian Angels er admins.

Slik diskuteres det altså på gruppen «BEVAR NORGES INTEGRITET OG KULTUR» hvor sentrale personer i Guardian Angels er admins.

Det er flere slike tråder. Det interessante er at i motsetning til mer modererte grupper bues ikke tilhengerne av terroristen ut, og administratorene sletter ikke slike innlegg.

Alle de forskjellige vigilantegruppene har hatt medlemmer som klager over at de er blitt lagt til mot sin vilje. Andre igjen mener seg kastet ut av den ene gruppen fordi de var medlemmer av den andre. Etter det vi kan se er det heller ikke slik at personene bak den ene eller andre gruppen er mer eller mindre høyreekstreme. Noen har en mer rufsete fremtoning, mens andre opererer med et janusansikt som på den ene siden er en prektig natteravnkopi, samtidig som de driver en annen facebookgruppe hvor hyllestene til barnemorderen fra Utøya får florere fritt. Rene nazister, straffedømte og folk med fartstid i ekstreme eller kriminelle miljøer later til å være relativt jevnt fordelt blant gruppenes medlemmer. Det som skiller disse gruppene, utover en del taktiske uenigheter, later som så ofte før i disse kretser til å være maktkamper og personmotsetninger.