Larsen ny leder i Soldiers of Odin

brokenodin3Etter å ha blitt kastet ut i går, ble Steffen Larsen i dag innsatt som ny leder i Soldiers of Odin.

Det var på den lukkede facebookgruppen til Soldiers of Odin at Kim Mæland kunngjorde, som Vepsen fortalte i går, at det ville bli endringer i gruppen. Mæland bekreftet at Alte var kastet ut og erklærte seg selv som nestleder i SOO, før han kunngjorde at Steffen Larsen var gruppens nye leder.

Ronny Alte på sin side har kort kommentert saken på sin egen facebookprofil:
«Til media, jeg er på hyttetur og det hjelper lite om dere ringer og ringer, jeg er på hyttetur!!
Og ja jeg er ikke lenger talsmann for soo, jeg kan ikke stille meg bak en gruppe som sitat «ønsker soldiers of allah velkommen til å patruljere i Norges gater» 
Jeg har hele veien sagt jeg er midlertidig talsmann og den midlertidige perioden er nå over og så enkelt er det. At media blåser dette opp får stå for deres regning, men det hjelper lite å ringe da jeg ikke vil gi noen kommentarer før jeg er hjemme igjen på mandag.», heter det der.

Heller ikke hos de gjenværende i Soldiers of Odin gis det mye rom for debatt eller kommentarer. «Det godtas ikke større diskusjoner rundt di opplysningene som nå gis.», skriver gruppens nye nestleder, Kim Mæland.

Etter det Vepsen kjenner til er det blant enkelte nå en diskusjon om hvorvidt man skal gjennomføre et motkupp, noe som er vanskelig i og med at det hele er bygget opp rundt en facebookgruppe, eller om man heller skal få med flest mulig folk ut og starte noe nytt. Det er ikke kjent hvordan Ronny Alte stiller seg til slike planer. Det er uansett på det rene at splittelsen går dypt, selv om det altså ikke er vilje fra ledende personer på noen av fløyene til å kommentere eller debattere åpent.