Økende trussel fra høyreekstreme

trussel2016Økende trussel fra høyreekstreme, men fortsatt mest alvorlig risiko for jihadistvold, sier PST i ny trusselvurdering.

Det var få overraskelser i den bebudede trusselvurderingen fra PST som ble fremlagt i dag. Som ventet mener det hemmelige politiet at den største trusselen kommer fra jihadistmiljøer.

I følge PST er det rundt 40 nordmenn som fortsatt oppholder seg i Syria, minst 17 er drept, og et trettitall har kommet tilbake til Norge. Flere av jihadistene sitter i fengsel eller varetekt, og PST mener dette er noe av grunnen til at Profetens Ummah nå gjør mindre ut av seg enn tidligere. Trusselvrurderingen sier ingenting om eventuelle jihadistiske grupper som kommer reisende fra utelandet.

PST opplever at det har vært en økning av aktører i det høyreekstreme miljøet, og peker på at det er en økt voldsrisiko fra miljøet og knytter dette til flyktningesituasjonen. PST peker også på at høyreekstreme miljøene fortsatt i hovedsak består av uorganiserte og løst tilknyttede nettverk og er spredt over hele landet. PST tror at vold fra høyreekstreme miljøer først og fremst kan ramme innvandrere. Selv om vi har sett utenlandske høyreekstreme grupper etablere seg i Norge, og det har vært minst ett tilfelle av at utenlandske høyreekstremister har tent på et asylmottak, omtaler ikke trusselvurderingen dette.

I følge PST har vi små, men stabile venstreekstreme miljøer her til lands. PST knytter voldsbruk fra disse miljøene først og fremst til sammenstøt med høyreekstreme. Det pekes ellers på at terskelen for å begå alvorlige voldshandlinger i disse miljøene er høy.

 

Les hele trusselvurderingen her.