Vepsens linksamling

 • Blogroll

  • Counter-Jihad report Welcome to HOPE not hate’s report into the ‘Counter-Jihad’ movement. On this website, and in an accompanying printed publication, you will find the largest and most comprehensive survey of anti-Muslim and Islamophobic organisations to date.
  • Expo Expo er Vepsens svenske samarbeidspartner og utgir Tidsskriftet Expo, nettstedet expo.se og driver omfattende utdanningsvirksomhet og research.
  • Hope not hate Britisk kampanje mot rasisme, og Vepsens britiske samarbeidspartner.
  • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med fokus på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn.
  • Southern Poverty Law Center Amerikansk organisasjon som kartlegger ekstremistgrupper, bruker rettsvesenet til å slåss for rettighetene til ofre for hat og rasisme. SPLC driver i tillegg en omfattende opplysningsvirksomhet i skoleverket.
  • Vepsens historiske materiale På denne siden presenterer Vepsen historisk arkivmateriale. Planen er å legge ut stadig nye ting. Husk at arkivmateriale ikke gjenspeiler nåtiden, men er svært nyttig for å forstå utviklingstrekk som har ført oss til den situasjonen vi har i dag.