Greven Driver hatgruppe fra fengslet
- Fengsel fungerer som adresse for nazigruppe

 Fordømmer på det sterkeste   |    Rammer homofile som gruppe

 

  En gruppe nazister som kaller seg "Norsk hedensk front" går i sitt program inn for å ta livet av mennesker med alvorlige uhelbredelige sykdommer. Homofile nevnes eksplisitt som et eksempel på uhelbredelig syke. Trondheim kretsfengsels postboks fungerer som offisiell adresse for gruppen som ledes av den kirkebranndømte Varg Vikernes.

Norsk hedensk front (NHF) presenterer seg som den norske avdelingen av Allgermanische heidnische front. Via Internett selger fronten gensere, flagg og annet materiale. Som for å demonstrere at de representerer den ultimate smakløshet, poserer to svært kortklippede modeller med de Greven-designede genserne i en tidligere konsentrasjonsleir.

Germania
Norsk hedensk front er tilhengere av et pangermansk rike - Germania. Her skal det renskes grundig opp i alt nazistene ikke liker. Det stilles strenge krav til rasemessig renhet, selv Jack Erik Kjuus fremstår i denne sammenhengen som en lyserød liberaler. Ikke bare skal rasen være ren, også organisasjons og åndsliv skal være etnisk blendahvitt. Eller som det heter i programmet:
    "Organisasjoner og selskap som fremmer livssyn og begrepstolkninger som ikke er i overensstemmelse med vår lære må forbys, da det ikke er sunt for folkets mentale helse med begrepsforvirringer og rasefremmede livssyn og holdninger, verdier og tolkninger. Alt som ikke støtter statens lære jobber imot staten og dermed imot folket."

Føde barn
Som det muligvis fremgår av ovenstående avsnitt er det ikke demokrati og toleranse som står i høysetet hos hedenskapens brune gutter. En viss innflytelse skal dog borgerne ha. Dette er imidlertid noe man må gjøre seg fortjent til. Programmets § 2g fastslår hvordan: "De kvinnelige borgernes rettigheter øker i takt med hvor mange friske barn de føder. For mannens del er det hans militære rang som er avgjørende."

Helsevesen
Vi er usikre på om unge Vikernes har hatt traumatiske opplevelser med helsevesenet. Sikkert er det i alle fall at han legger opp til dramatiske endringer. Begrepet forebyggende helsevern får et helt nytt innhold:
    "Sunnhetspleie er nødvendig for at rasen skal kunne vedlikeholde sin styrke. Legemskultur og rasehygiene er viktigere enn sykepleien."
    Om Vikernes og co. Ikke er redde for sykehus, er det hevet over en hver tvil at homofobien florerer i disse kretsene. Angsten for homofile later til å være like stor som mangelen på respekt for menneskelivet. Programmets paragraf 4e er, i tillegg til å være regelrett ufyselig, åpenbart i strid med straffelovens § 135A. Her heter det:
    "Mennesker med alvorlige uhelbredelige eller smittsomme sykdommer skal gis en human død. Homofili hos begge kjønn, samt bifili hos menn, er en alvorlig åndelig defekt. Homofile menn og kvinner, samt bifile menn, skal behandles som andre alvorlig uhelbredelige syke."

Romferder
Nazistenes forkjærlighet for UFOer og andre ting med tilknytning til det ytre rom fornekter seg ikke. De har derfor, av hensyn til miljøet på jorden, besluttet at det skal iverksettes gruvedrift på månen og på fjerntliggende planeter. Fremsynte som de er har de også tenkt over hva vi en gang skal gjøre når solen slukner. Avsnittet om dette røper en virkelig sart poetisk nerve:
    "Moder Jord er hellig for oss og vi skal gjøre hva vi makter for å holde henne frisk og grønn. En dag vil komme da solen slutter å varme og Moder Jord blir en kald og for oss ulevelig planet. Når vi forlater Moder Jord på jakt efter et nytt legeme i universet som kan holde liv i oss, vil vi kunne gjøre det med god samvittighet vel vitende om at vi tok godt vare på Odins hustru så lenge hun levde og tok vare på oss. Inntil da skal vi sloss for en grønn Moder Jord for hvite naturvennlige mennesker. Slik vi holder vår rases natur hellig skal vi holde naturen hellig. Kun på denne måte kan vi sikre vår rase evig liv og ,Gudenes takknemlighet, velvilje og samarbeid."
 
Byggestil
I tillegg til å ville forby kristendommen, har hedningene svært omfattende planer for hvordan byrommet skal utnyttes. Gamle Adolf fryder seg nok i sin grav over Grevens Wagnerske fantasier om arkitektur:
    "Alle bygninger som oppføres skal være i autoritær eller tradisjonell byggestil. Statuer og symboler på de germanske helter og heltinner, æser og åsynjer, skal oppføres i alle byer, på havneanlegg, hellige steder og andre passende steder. Bruk av granitt og andre godt holdbare byggematerialer skal prioriteres."

 
Lyssky gruppering
Norsk hedensk front består neppe av mer enn en håndfull personer. Ikke ukjente Tom Kimmo Eiternes hadde, inntil hans bisarre krumspring i forhold til overvåkningspolitiet ble kjent, en sentral posisjon. Men som det lakonisk heter i en meddelelse på Internett er samarbeidet mellom ham og organisasjonen avsluttet. I tillegg til å ha kontoradresse i fengselet, driver gruppen også sin egen postordrevirksomhet fra en postboks i Luleå i Sverige. Mannen bak postboksen er den svenske nazisten Mattias Lövbrand, Det er herfra man selger Einsatzgruppens flagg og gensere. Det øvrige materiellet som føres er Grevens litterære mageplask "Vargsmål", samt en del av Grevens øvrige T-skjorter og plater.
    I tillegg til å være fører for Svensk hednisk front, står også Mattias Lövbrand bak Internettdomenet til Allgermanische heidnische front. Lövbrand, som tydeligvis er redd for å bli avslørt som en av drivkreftene bak den svenske delen av prosjektet, har leiet domenet under det falske navnet Mattias Henriksson. I tillegg til Greven og Lövbrand er Monitor kjent med at en svært sentral aktivist i Norges Nasjonalsosialistiske bevegelse (NNSB) også deltar i frontens virksomhet.

Internasjonale kontakter
I tillegg til å eksistere i Norge og Sverige, skryter Allgermanische Heidnische Front av å ha avdelinger på Island, i Tyskland og i Flandern (Belgia), Mye tyder imidlertid på at aktivitet og medlemstall i disse landene er mikroskopisk. Den tyske avdelingen eksisterer for eksempel nærmest bare som et rykte blant tyske Hammerskins.

Konspirasjonsteorier
En kilde Monitor har snakket med i nazimiljøet uttrykker sjokk over at Norsk Hedensk Fronts adresse viser seg å være adressen til et norsk fengsel. Han påpeker at dette ikke blir gjort kjent på hjemmesiden og at de som skriver inn til Norsk Hedensk Front dermed risikerer å få sine brev gjennomlest av myndighetene.
-Dette burde Varg ha forstått, sier han og legger til at hele saken minner om en provokasjon fra overvåkningens side.
    Da vi konfronterte fungerende overvåkningssjef, Vegard Aaløkken med teorien om at overvåkningspolitiet står bak en slik provokasjon, var han ikke villig til å kommentere saken. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at politiet følger kretsen rundt Greven med våkent blikk.

Latterlig
Det er neppe noen risiko for at Greven og hans lille skare skal kunne vokse seg til noen stor bevegelse. Internt i nazimiljøene trekkes det på smilebåndet og ymtes om Hollywood-nazister. Programmet signaliserer allikevel at tiden med "moderat innvandringsmotstand" er forbi og at stadig flere griper til åpen nasjonalsosialistisk retorikk. Denne vulgære argumentasjonen vil ikke kunne brukes til annet enn å legitimere voldelige angrep på minoritetene i samfunnet. Utfordringen for myndighetene blir nå å ta rasismeparagrafen mer aktivt i bruk, samtidig som det forebyggende opplysningsarbeidet må styrkes. I første omgang må det sikres at våre fengsler ikke fungerer som en sentral for spredning av hatpropaganda.

Fordømmer
    -Vi fordømmer dette på det sterkeste, dette er ren nazipropaganda og jeg håper at norske myndigheter tar fatt i dette snarest mulig og at Regjeringen følger opp dette på bakgrunn av den handlingsplan mot rasisme og diskriminering for 1998-2001 som den har lagt fram. Vi har tidligere sett flere tilfeller av at funksjonshemmede i Tyskland blir utsatt for verbalt hets og regelrette overfall, men dette er det første eksemplet vi har sett på den slags i Norge, det er viktig at befolkningen reagerer på slikt.
 

    Forbundsleder Gunnar Buvik i Norges Handikapforbund er ikke nådig i sine karakteristikker og trekker parallellene både til 20 og 30-tallets rasehygiene og til det menneskesynet som viser tendenser til å vokse frem gjennom media og reklame. Mange har et ansvar for å ta seg i vare når de beskriver "idealmennesket" og signaliserer at funksjonshemning og sykdom ikke er en del av samfunnet.
    - Det er nedbrytende og forkastelig syn på funksjonshemmede å få denne slags holdninger presentert i dagens samfunn, avslutter Buvik.

 

Rammer homofile som gruppe
 
    - Fra et rent politisk ståsted har jeg vanskelig for å ta dette seriøst, sier Ina Therese Toften i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring.
    - Samtidig er det slik at hvis de går rundt og mener at homofile er uhelbredelig syke som bør gis en human død, rammer dette homofile som gruppe og kan også få konsekvenser for folk som kommer i befatning med medlemmer av dette miljøet. Når de legger ut dette på Internett bør det absolutt vurderes i forhold til straffelovens paragraf 135a og om redaktøransvar skal gjelde også på Internett.

 


Andre artikler       |     Tilbake til forsiden