Om Monitor

Monitor er et uavhengig antifascistisk tidsskrift. Bladet utgis av en redaksjonsgruppe. Vi motarbeider alle former for rasisme, fascisme og antisemittisme. Gjennom å spre saklig og sannferdig kunnskap om de høyreekstreme miljøene bidrar vi til å svekke dem.

Det er på samme måten med nazistene som med trollet i eventyret: De tåler ikke dagens lys. Sannhet og kunnskap er de beste våpnene vi har i kampen mot hat, vold og historieforfalskning. Gjennom denne hjemmesiden og gjennom bladet, vil vi spre kunnskap som kan danne grunnlag for aktiv innsats mot hatgrupper av alle slag.

Vi samarbeider med Searchlight (Storbritannia), Reflex (Frankrike), Antifa infoblatt (Tyskland), Tum Balalaika (Russland) og Expo (Sverige).
I tillegg til disse bladene har vi et utall kontakter i USA og Europa og et vel utbygget nettverk av kontakter og informanter i Norge. Hele dette internasjonale nettverket gjør at vi er i stand til å ha den beste oversikten over det norske ekstremhøyre. Vi utfører også research for andre presseorganer og for utenlandske forskningsinstitusjoner.

Kontaktinformasjon

Kst. Ansvarlig redaktør:
Espen Grønlie

Redaksjonssekretær:
Sven Johansen

Hovedredaksjonen:
monitorarkiv@vepsen.org                              Tlf: 48027222

Bergensredaksjonen:
monitorarkiv@vepsen.org                            Tlf: 93833374.

Tips:                                                                         Tlf. 48027222
monitorarkiv@vepsen.org

Skoletjenesten
monitorarkiv@vepsen.org                        Tlf. 48 02 72 22

Foredrag, presse etc:                                               Tlf. 90 58 38 19
Tor Bach

 

Kontakt med andre medarbeidere:
Kjenner du navnet på medarbeideren du vil kontakte, kan du sende en mail til
fornavn.etternavn
Husk at æ skrives som e, ø som o og å som aa.

Vår postadresse er:
Monitor
Postboks 4741 Sofienberg
N-0506 Oslo

Feil på siden, defekte linker etc. bes meldt til monitorarkiv@vepsen.org