Vi gjør oppmerksom på at redaksjonen ikke nødvendigvis er enige i innholdet på alle sidene vi linker til. Du kan finne en del flere pekere på skoleseksjonens faktaside, default.htm/skole .
(Alle pekerne åpner et nytt vindu.)

Pekerne er organisert alfabetisk etter følgende tema:
Antirasisme  |   Holocaust   |    Jødedom og antisemittisme   |  
 Romanifolket   |    Demokrati og menneskerettigheter  |  Det multikulturelle Norge  
  Har du forslag til en link? Send oss en mail.

 

Antirasistiske links   

Antifa infoblatt
Monitors tyske søstertidsskrift

Antirasistisk senter
Antirasistisk senter er en kjent og respektert institusjon, som i mange år har drevet et imponerende arbeid mot diskriminering og rasisme. Senterets hjemmesider er omfattende, oversiktlige og inneholder mye nyttig informasjon om rasisme i dagens Norge.

Arons hemsida om nazism
Antinazistisk nettside, laget av en ung, svensk jøde.

Arve Beheim Karlsen Webside
Arve sitt liv enda i Sogndalselva natt til 24.april '99. Det Arve var utsett for må aldri skje igjen - ingen fleire skal måtte oppleva det Arve opplevde. Kampen vår etter at me miste Arve er heller ikkje verdig ein rettsstat.

Benjamin Hermansens minneside
Denne siden er dedikert Benjamin Hermansen, og det grufulle drapet på denne fantastiske gutten, som fant sted på Holmlia, fredag 26. januar 2001.

Benjamins Minnefond

Stiftelsen "Benjamins Minnefond" er en selveiende institusjon opprettet ved gaver og innsamlede midler etter Benjamin Hermansens død på Holmlia i Oslo 26. januar 2001. Stiftelsens mål er å fremme forebyggende antirasistisk arbeid. Barne- og ungdomsarbeid prioriteres.

Demos
Dansk antifascistisk tidsskrift.

Fellesaksjonen mot rasisme
LO og Norsk Folkehjelp ønsker å bidra til at flere med innvandrerbakgrunn skal bli fullverdige deltakere i arbeids- og samfunnslivet. Vi ønsker å bidra til å skape bedre forhold og likestilling mellom de av oss med innvandrerbakgrunn, og befolkningen forøvrig. Fagbevegelsen i Norge ønsker å vise at vi tar vår del av ansvaret for å bøte på ulikhetene som eksisterer i Norge idag, og derfor har LO og Norsk Folkehjelp gått sammen om "Fellesaksjonen mot rasisme".

Monitor - antifascistisk tidsskrift
Monitor er et norsk tidsskrift som overvåker høyreekstreme hatgrupper og nynazistiske bevegelser. Bladet har en svært omfattende hjemmeside med artikler og rapporter. De har også en rekke linker til lignende blader og grupper i Europa og USA. Monitor har også en egen skoletjeneste.

Naziwatch
Tidligere hyppig oppdatert nettsted om det ekstreme høyre. Nå finnes den bare som arkiv.

NOAS
Norsk Organisasjon for Asylsøkere driver hjelpe- og informasjonsarbeid for flyktninger og asylsøkere.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering - OMOD
OMOD engasjerer seg i saker hvor mennesker opplever rasistisk diskriminering. I det offentlige, på boligmarkedet, arbeidsmarkedet eller i døren på utesteder.

Regnbuen antirasistiske organisasjon i Tromsø
Regnbuen er antirasistisk organisasjon som arbeider med fred og menneskerettigheter. De er særlig kjent for sin innsats for flyktninger og støttearbeid for mennesker i kirkeasyl.

Regnbuen antirasistiske organisasjon - Narvik

Searchlight
Det anerkjente europeiske tidsskriftet Searchlight har i 25 år overvåket de høyreekstreme miljøene og fungerer i dag som rådgiver for en rekke offentlige og private institusjoner. Searchlights hjemmeside har blant annet en online utstilling om rasismens røtter og ytringsformer.

Senter Mot Etnisk Diskriminering
SMED yter gratis rettshjelp, dokumenterer art og omfang av diskriminering og fremmer forslag til tiltak.

Tidningen Expo
Monitors og Searhlights svenske søstertidsskrift, Expo, er anerkjent for sin etterrettelige dekning av høyreekstreme og rasistiske grupper i Sverige. Expo er særlig kjent for sin dekning av hatmusikken og dens internasjonale bakmenn.

Utrop
Utrop er i dag den eneste nettportalen som retter seg mot alle etniske minoriteter og som har nyheter og aktualiteter om det flerkulturelle Norge, underholding og andre interaktive tjenester på ett sted.

Vaksinepakken
Stort nettsted som retter seg inn mot undervisning om rasisme og antisemittisme i norske skoler. Har blant annet en egen nettustilling om jødenes historie i Norge, eget flyktningespill, artikler og linksamlinger.

 

Til toppen av siden


Det multikulturelle Norge

Agenda X
Prosjekt for Ungdom som lever i et flerkulturellt samfunn. Arrangerer skriveverksted,datakurs, ledertrening sommerlire og mye annet for minoritetsungdom som vil gjøre noe selv.

ScandinAsia
Kuturell møteplass mellom Scandinavia og Asia.

Tellus Radio
Radioen til Antirasistisk senter er en av Norges eldste nærradioer. Tellus Radio ble startet i 1982 og var den første minoritetsspråklige lokalradioen i Norge. I dag er tellus radio et multikulturelt og interaktivt medium. Tellus Radio er minoritetsspråklige og ungdommenes eget lokalmedium i Oslo. Radioen har 70 aktive frivillig medarbeidere og mellom 30 til 40 frilansere. Radioen legger vekt på kulturstoff med bl.a litteratur, kunst, dikt, radioteater, subkultur og moderne musikk.

Utrop
Utrop er i dag den eneste nettportalen som retter seg mot alle etniske minoriteter og som har nyheter og aktualiteter om det flerkulturelle Norge, underholding og andre interaktive tjenester på ett sted.

 

Holocaust   

A teachers guide to the Holocaust
Meget informativ Internettside med fakta om Holocaust. Siden er usedvanlig oversiktlig laget og inneholder blant annet mye interessant billedmateriale.

En dansk Holocaust-resource
Denne siden avslører og går i rette med løgnerne som fornekter nazistenes myrderier. Den inneholder også mye materiale om de beslutningsprosessene som ledet frem til Holocaust.

Folkemord, historie og revisjonisme
Formålet med dette nett-stedet er å være en norsk-språklig inngangsport til informasjon omkring nazismens folkemord og andre forbrytelser. Det skal inneholde en oversikt over sentrale temaer som er basert på den siste historiske forskningen, og det skal samtidig gjøre tilgjengelig nøyaktig motinformasjon til de historieforfalskningene såkalte "revisjonister" og Holocaustfornektere sprer på internett.

Hvite busser til Auschwitz
Velkommen til våre sider på internett. Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz har i snart åtte år arbeidet for å inspirere til et demokratisk sinnelag hos norsk ungdom. Det gjør vi ved å arrangere dokumentasjonsreiser til nazistenes tidligere konsentrasjonsleire i Tyskland, Polen og Tsjekkia.

Holocaust 6 000 000 - Too many to understand how many
Fra 30. Januar 1933, da Adolf Hitler ble utnevnt som rikskansler i Tyskland, begynte undertrykkelsen av ikke bare jøder, men også diskriminering av dem som tenkte annerledes, sigøynere, utviklingshemmede, gamle og syke - i det hele tatt alle som var annerledes enn "den germanske rase" (også kalt "den ariske rase").

Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig (NOU 1997:22)
"Utredning fra utvalget som har kartlagt hva som skjedde med jødenes eiendeler i Norge under den 2. verdenskrig og oppgjøret etter krigen. Avgitt til Justis- og politidepartementet juni 1997"

Levande historia
Holocaust er det rystende beviset på hva som kan skje hvis vi ikke holder debatten om demokrati og menneskers likeverd i live. Gjennom kunnskap og diskusjon kan vi forhindre at noe lignende skjer igjen
Den svenske statsministeren tok derfor initiativet til en bred informasjonsinnsats om Holocaust. Historien må holdes i live.

Nizkor
Nizkor er en samling prosjekter om Holocaust. Sannsynligvis er det en av de største og viktigste sidene om dette temaet.

Norges Hjemmefrontmuseum
Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) på toppen av Akershus festning er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie. Gjennom sin utstilling og arkiv/bibliotek forsøker museet å "gi et sant og levende bilde av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk."

Survivors of the Shoah Visual History Foundation
Steven Spielberg laget denne stiftelsen i 1994, etter at han var ferdig med filmen Schindlers liste. Hensikten er å samle inn beretninger fra de overlevende, mens det ennå er tid.

The Cybrary of the Holocaust
Som navnet antyder er dette et online oppslagsverk om Holocaust. Her finner du både dokumenter, artikler og billedmateriale. Nettstedet har egen lærerveiledning og også et eget forum for lærere og andre som arbeider med barn og unge. Du kan også få en guidet rundtur i Auschwitz.

The Holocaust History Project
Denne siden har en stor og oversiktlig samling dokumentasjon om Holocaust. Her finner man for eksempel rapporter om hvor mange mennesker som ble myrdet av forskjellige tyske enheter, byggetegninger av gasskamre og mye annet som beviser at Holocaustfornekterne lyver.

Til Minne om de 17 Kristiansundsjødene som ble myrdet under Holocaust
Ove Borøchstein har laget en side til minne om de jødiske Holocaustofrene i Kristiansund. Han arbeider for å få reist et minnesmerke over dem i hjembyen.

Unites States Holocaust memorial Museum
Museet har en svært avansert hjemmeside, hvor man kan finne mye nyttig dokumentasjon, egne online utstillinger og faktasamlinger.

Vi har ikke lov å glemme
Temaside i forbindelse med studietur til konsentrasjonsleire i Tyskland og Polen med Stiftelsen Hvite Busser Til Auschwitz.20. mars 1998 reiste 10. klasse ved Tjodalyng ungdomsskole på studietur med hovedvekt på besøk i konsentrasjonsleire i Polen og Tyskland. Målet med studieturen var å bidra til økt kunnskap om menneskerettigheter og demokrati, å bevisstgjøre hver enkelt til å ta ansvar for en fredeligere og mer harmonisk verden, og å motarbeide holdninger som ikke er basert på menneskers likeverd.

Yad Vashem
Yad Vashem museet i Jerusalem er en forskningsinstitusjon og et minnesmerke over ofrene for Holocaust.

Til toppen av siden


Jødedom og antisemittisme  

Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo
Hjemmesiden til den jødiske menigheten i Oslo. Her finner du informasjon om hva jødedommen er og en gjennomgang av jødenes historie i Norge.

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim
Siden inneholder et overblikk over historien til den jødiske menigheten i Trondheim. Her finner du desuten informasjon om Jødisk museum.

Det jødiske museum i Trondheim
Museet har flotte webutstillinger, blant annet om innvandreres kår i Trondheim gjennom historien, og en utstilling om jødenes historie i Midt-Norge.

Judaica
Olve Utne har laget en meget omfattende side med linker til jødiske nettsteder. Han har også laget en Jiddisch-norsk ordliste.

Norsk Forening Mot Antisemittisme

Norsk Forening Mot Antisemittisme er religiøst og partipolitisk nøytral. Foreningens hensikt er å avdekke, protestere mot og forebygge antisemittiske overgrep i Norge.

Svenska kommittèn mot antisemitism
Kommitèen er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon, bestående av både jøder og ikke-jøder, som har til oppgave å forebygge og motvirke antisemittisme og rasisme.

 

Til toppen av siden


Romanifolket  

 

European Rroma Rights Centre
The European Roma Rights Center (ERRC) er en internasjonal menneskerettsorganisasjon som overvåker situasjonen for romanifolk i Europa, og gir hjelp til ofre for brudd på menneskerettighetene.

Landsorganisasjonen For Romanifolket

LOR ble stiftet etter flere måneders høring på internett, denne høringen kom i stand etter flere henvendelser ang. det fatale kirkemøtevedtaket 1998, hvor kirken skulle be Romanifolket om en offisiel uforbeholden unnskyldning for ca. ett hundre år med grusomme overgrep som kirken var hovedaktør til. Men de maktet ikke å påta seg denne skylden, istedet ble det hetende: "Det Norske folk bærer på en synd og en skam". Dette mente flere av oss var en direkte ansvarsfraskrivelse,slik at kirken skulle gå fri. Dette er egentlig grunnfundamentet for at LOR så dagens lys.

Romanifolkets Landsforening
Norsk organisasjon som jobber for romanifolkets rettigheter. RFL utgir blant annet bladet Fri som fuglen.

Romanifolkets språk - Tavringens rakripa
Ludvig Karlsen har nedlagt et stort arbeid for å ta vare på romanispråket som det snakkes av norske reisende. Denne siden gir en presentasjon av språket og historien til reisende folk i Norge.

RomNews Network Online
Nyhetsside med stoff om romanifolk. Blant annet oppdaterte nyheter om menneskerettssituasjonen i Øst-Europa.

The Patrin
En utmerket side for den som vil lære om romanifolket, deres kultur og historie. Siden er svært omfattende og oversiktlig. Den inneholder også en lang rekke linker til andre relaterte sider.

Til toppen av siden


Demokrati og menneskerettigheter

Amnesty Norge
Den norske avdelingen av den verdensomspennende menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International.

FN-sambandet i Norge
FN-sambandet er en partipolitisk nøytral organisasjon, basert på ca. 85 landsomfattende medlemsorganisasjoner, og er nær samarbeidspartner med Utenriksdepartementet. Regionalt er over 1000 skoler og barnehager, 100 kommuner og fylkeskommuner og nesten 150 bibliotek medlemmer av FN-sambandets distriktskontorer. I tillegg kommer et stort antall lokalorganisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner.

Den Norske Helsingforskommitèen
Helsingforskomitéen arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Komitéen skal ha oppmerksomhet rettet mot alle deltakerland i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE, tidl. KSSE), dvs. stater i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. Komitéen skal ikke ta hensyn til statenes plassering i blokker, ideologier eller politiske systemer, men konsentrere seg om brudd på Helsingforserklæringens og senere OSSE-dokumenters bestemmelser. Komitéen er partipolitisk uavhengig.

Menneskerettighetserklæringen - norsk versjon
(For andre språk klikk her)

  Tilbake til hovedsiden  |   Til toppen av siden