Vepsens styre

Foreningen Vepsens styre ble valgt på årsmøte 30. april 2014 og består av følgende personer;:

Bjørn Westlie, styremedlem. Westlie er lektor på journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Terje Emberland, styremedlem. Emberland er seniorforsker på Holocaustsenteret i Oslo.

Kjetil B. Simonsen, styremedlem. Simonsen er doktorgradsstipendiat på Holocaustsenteret i Oslo.

Anita Rathore, styremedlem. Rathore arbeider i Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

Bente Roli, styremedlem. Roli er advokat og leder for Kontoret For Fri Rettshjelp i Oslo.

Lars Gule, styremedlem. Gule er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Øystein Blixhavn, styremedlem. Blixhavn er tidligere redaktør i Vepsen.no og sivilingeniør.

Jonas Bals, styremedlem. Bals er historiker og  rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Styret kan kontaktes på e-post til foreningen@vepsen.org