Leder: Konspiranoiaens farer

Den raskest voksende ekstremistbevegelsen i Norge er ikke islamhatere eller islamister. Det handler derimot om et miljø som kan gi næring til hat mot nesten enhver tenkt ”fiende”. Vi snakker om konspirasjonsmiljøet.

Internett har gitt mennesker med aparte tanker mulighet for å finne sammen på helt andre måter enn før, vi ser det på det islamfiendtlige miljøet, hvor et helt nettverk av nettsider og blogger fra de mest rabiate til de forsøksvis mer pyntelige, henviser til hverandres ideer og bidrar til å piske opp hat.

Tydeligst ser vi det i det miljøet som tilhører gravitasjonsfeltet rundt nettstedet Nyhetsspeilet. En lang rekke personer og nettsider vier seg til å forklare oss hvem som egentlig stod bak en rekke dramatiske enkelthendelser i verdenshistorien og knytter dette sammen til en kjede av begivenheter som skal bevise at det var frimurerne, jødene, bilderbergerne, Den Trilaterale Kommisjon eller Illuminati som stod bak det hele, at alt sammen er enkeltledd i en eneste ond plan.

Garnert med lattervekkende historier om livet på andre planeter og vår egen planets nært forestående undergang, får vi vite at kondensstriper fra fly er giftstoffer myndighetene bruker til å kontrollere hjernene våre. Ikke minst får vi vite at vaksiner er livsfarlige, og til og med en del av et prosjekt for å styre tankene våre.

Det er lattervekkende når mennesker i flagrende gevanter ifører seg aluminiumshatter for å beskytte seg mot stråler som jøder – eller var det øgler? – fra det ytre rom sender mot hjernene deres.

Det som ikke er lattervekkende er når de samme menneskene publiserer de nazistiske løgnene om at det ikke var gasskamre i Auschwitz. Jødiske barn ler ikke når de mobbes på skolen og muslimer som ble trakassert i gatene etter Breiviks terrorbombe i Oslo kunne ikke lenger flire ironisk av idiotiske teorier om snikislamisering og Eurabia. Konspirasjonstenkning fører frem til- og legitimerer vold mot- og forfølgelse av de antatte konspiratørene.

Å konfrontere og avkle konspirasjonstenkning er til syvende og sist et forsvar for demokrati og menneskeverd. I denne kampen trenger vi oppegående akademikere og andre med kunnskap om hvordan slike teorier oppstår, og hvordan de avsløres. Desto mer alvorlig er det når slike ideer gjør sitt inntog blant akademikere.

Vepsen har nå i to artikler vist hvordan fredsprofessor Johan Galtung og amanuensis Trond Andresen, hver på sitt vis, lefler med eller kolporterer farlige konspirasjonsmyter. De er en skam for sin stand, og svikter viktige akademiske prinsipper om kritisk tenkning. Det er viktig å påpeke at mens ideene de to forfekter vanligvis fremføres av høyreekstremister, tilhører disse to den politiske venstresiden, og vi understreker at særlig avisen Klassekampen bærer et tungt, moralsk ansvar for å bringe slikt farlig vås til torgs.

Vi i Vepsen vil fortsette å sette søkelyset på konspirasjonstenkning og vi vil konfrontere konspirasjonstenkerne. Vi vil i denne sammenheng utfordre venstresidens organisasjoner og publikasjoner til å ta et oppgjør med slike strømninger i sine egne rekker. Det er ikke tilstrekkelig å selvtilfreds konstatere at man bekjemper den ytre høyresiden, all den tid farlig tankesøppel kommer sigende inn, nærmest uimotsagt.