Protokollene hos Galtung

Falskneriet Zions vises protokoller dukker opp på stadig nye steder.

Fredsforsker Johan Galtung og hans Transcend-nettverk fortsetter å anbefale antisemittisk litteratur. Nå står også Sions Vises Protokoller på leselisten.

Av John Færseth

Les også faktaartikkel: Løgnens protokoller

Det er omtrent to måneder siden fredsforsker Johan Galtung under et foredrag ved Universitetet i Oslo anbefalte tilhørerne å lese bøkene til den norske konspirasjonsteoretikeren Erik Rudstrøm – bøker der blant annet Norsk Front-medlemmet Alfred Olsen og holocaustbenekteren Michael Hoffman II står blant kildene.

14.11 stod et tilsvar til kronikken Galtung leker med ilden å lese på nettstedet www.transcend.org, som tilhører Galtungs Transcend-nettverk. I tilsvaret gjentok Galtung sin anbefaling av Rudstrøms bøker, antydet at frimurerordenen kunne være innblandet i ugjerningene på Utøya og anbefalte langt på vei det kjente antisemittiske skriftet Sions Vises Protokoller.[1]

Det viser seg nå at det ikke er første gang Galtungs Transcend-nettverk lefler med denne typen ideer. Nettstedet har det siste året gjengitt flere artikler av den britisk-israelske jazzmusikeren og skribenten Gilad Atzmon.

I artikkelen Dreyfus, the Protocols and Goldstone[2] legger Atzmon seg på samme linje som Galtung når det gjelder protokollene. ”It is impossible to ignore its prophetic qualities and its capacity to describe both the century unfolding and the political reality in which we live”. De profetiske kvalitetene ligger for Atzmon i at de gir en temmelig nøyaktig beskrivelse av dagens situasjon, der USA og dermed verden i stor grad er slavebundet av jødisk-israelske økonomiske og politiske interesser.

Gilad Atzmon, som emigrerte fra Israel til Storbritannia i 1994, er kjent som en sterk motstander av sionismen – og av det han kaller ”holocaustreligionen”. Han har tidligere blant annet kommet med uttalelser som at ”dersom tyskerne virkelig ønsket jødene ut av Riket – eller døde – hvorfor marsjerte de da hundretusener av dem tilbake inn i Riket mot slutten av krigen?[3]

 


[1] http://www.transcend.org/tms/2011/11/the-bad-in-the-good-and-the-good-in-the-bad-2/

[2] https://www.transcend.org/tms/2010/02/dreyfus-the-protocols-and-goldstone/