Guds straff?

Eskil Pedersen har bedt om, og fortjener en unnskyldning.

Dagene rundt halvårsdagen for myrderiene den 22. juli bød på sin dose med sanseløs, religiøs galskap. Først fikk vi i Oslos gater oppleve en liten skare skjeggete jihadister, som etter å ha spydd ut sitt hat mot demokratiet, mot det norske samfunnet og mot muslimer som mener noe annet enn dem, sannelig fikk mer enn sine tilmålte 15 minutter i berømmelsens lys. Norske muslimer stod sammen med resten av befolkningen om å avvise de forrykte ideene, og det eneste de oppnådde var å vise hvor isolerte de er.

Så viste det seg raskt at det ikke bare er en minoritet blant norske muslimer som har underlige oppfatninger om hva som er guds vilje. Kristenfolket har sannelig også sitt å stri med. I Sarpsborg arrangerte Kristelig Folkepartis lokallag på seksmånedersdagen for terroren, et møte hvor foredragsholderen, Per Haakonsen, beviste for all verden at han er minst like ufølsom som dem som laget trusselvideoen med bilder av kistene til døde, norske soldater. I følge Sarpsborg Arbeiderblad uttalte han at:
– Utøya-massakren kan sees i lys av det stadig mer betente forhold mellom Israel og Norge og de diplomatiske kontroverser som har vært i den senere tid», og «uvilkårlig må vi spørre: Kunne disse ulykkene ha vært unngått dersom vi hadde hatt et mer positivt forhold til Israel?

Man kunne ha avskrevet dette som gal manns ralling hvis det ikke var for det faktum at flere andre fra kristenhetens kaldeste mørkeloft har hevdet det samme. Under årets valgkamp, mens mange ennå ikke var kommet ut av den første sorglammelsen etter Breiviks massakre, presterte Kristent Samlingspartis førstekandidat i Oslo å uttale at:
” Årsaken til at Guds velsignelse nå er i ferd med å forsvinne, er at Arbeiderpartiet siden 1978, da den antikristne Fosterdrapsloven ble vedtatt, sakte men sikkert har avkristnet Norge. Høy innvandring fra ikkevestlige land, uthuling av familiens autonomi og tilrettelegging for skilsmisser, støtte til islamistiske terrorister, for liten satsning på Forsvar og politi i Norge, innføring av ekteskap for lesbiske og homofile, samt Støres anerkjennelse av en palestinsk-arabisk terrorstat er årsaker til at Herren nå er i ferd med å trekke sin velsignelse over Norge tilbake.”

Tanem fortsatte med:
”Gjerningsmannen, Anders Behfring Breivik er årsaken til de forferdelige terrorhandlingene, men han må ha vært forledet av Djevelen, fordi Herrens hånd ikke holdes over oss. Når Djevelen først får overtaket, er dette dessverre bare begynnelsen på enda verre tragedier. Alt dette står skrevet i Bibelen, og særlig i Jesaja og Johannes Åpenbaring.? Jeg ser på det som min plikt å advare, for nå kommer vi inn i den store trengselstiden (eller endetiden). De grusomste ting av enorme dimensjoner er i vente, dersom Djevelen nå varig får festet grepet sitt.”

 Eksemplene på lignende utsagn om at Arbeiderpartiets politikk vil føre til den ene og den andre straffedom er mange i visse kristne miljøer, og denne typen uttalelser fikk særlig fart på seg i kjølvannet av Osloavtalen om fred i Midtøsten.

Ironisk nok finner både ytterliggående kristne og islamister næring til sitt hat i den samme konflikten i et land langt borte. At de havner i et ufrivillig, komikkens skjær gjør imidlertidig ikke budskapet mer appetittlig. AUFs Eskil Pedersen har forlangt en unnskyldning fra lederen i Sarpsborg KrF, Inger Marit Sverresen. Den unnskyldningen ser det ut til at han må vente lenge på.
– Det gjør vondt for alle å snakke om Utøya, men dette skjer etter at vi i Norge har fått lover som fjerner oss fra Guds ord. Jeg tenker blant annet på abortloven, ekteskapsloven og det at man ikke skal ha kristendom i skolen. Vi er under Guds beskyttelse, men når man fjerner seg fra Gud, kan han ikke lenger beskytte oss. Det bør vi minnes på, sier Sverresen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Vi er glade for at KrF-leder Knut Arild Hareide har tatt avstand fra uttalelsene. Det er imidlertid vår mening at KrFs ledelse nå må vise Sverresen at selv om hun mener å stå under guds beskyttelse, kan partiledelsen ikke leve med slike tillitsvalgte.