Galtung får støtte

Den omstridte norske muslimen Trond Ali Lindstad rykker nå ut med støtte til Johan Galtungs uttalelser om jødene.

Det er på sitt nettsted koranen.no at Lindstad, under overskriften ”Takk til Johan Galtung” hevder at ”Johan Galtung har vakt oppstyr, ved å peke på følgende forhold:  Jøder har en betydelig, og ofte avgjørende posisjon, innen politikk, media, økonomi og kultur, i en rekke nasjonale og internasjonale maktorganer. Det er et faktum, skriver Galtung, og kan ikke stikkes under en stol.

Lindstad går videre og finner sitater fra andre som har hevdet at jødene har alt for stor makt. I motsetning til Galtung reserverer imidlertid Lindstad seg mot bruken av Zions vises protokoller: ” Hvordan håndteres denne «jødiske makt»? Galtung spør om det. Så blander han inn Sions vises protokoller, og den kan vel også leses. Og av de fleste, avvises. Men tematikken om jødisk makt, hos ledende personer og grupper, bør man vel kunne møte? Uten noe å frykte?

Trond Lindstad er lege og har bakgrunn fra venstresiden. Han var i flere år tilknyttet AKP (ml) før han på 80-tallet reiste til Iran og konverterte til islam.

Det er ikke første gang han kommer med oppsiktsvekkende uttalelser om jødene. Allerede i mars 2010 skrev han lignende ting på samme nettsted. Under overskriften ”Vær kritisk til jøder”, skriver Lindstad blant annet:
Vær kritisk til jøder i verden, når det gjelder den innflytelsen de har, innen aviser og andre medier, i mange politiske organer, og ved kontakter og nettverk som finnes til der hvor beslutninger fattes.

Videre heter det samme sted:
Det fins anstendige og mindre anstendige jøder, som blant folk i alle grupper og religioner! Det skulle bare mangle. Men uhederlighet utad for å fremme en sak, og særlig når det gjelder Israel, synes å kunne spores hos mange jøder, eller er det ikke sånn?

Sionistiske jøder er dyktige i å påvirke opinionen, og ofte med urene metoder. Ta Israel-lobbyen i USA, der jøder er en ledende kraft. For en kongressmann eller annen politiker, å gå åpent ut mot denne lobbyen, vil være politisk selvmord. Gjennom bakvaskelser og negative kampanjer vil en slik person være frarøvet sin politiske framtid.