Brann i Demokratene

Demokratene herjes av kaos og indre splid, og partiets nyvalgte leder, Kjell Arne Sellæg, har blitt erstattet av Elisabeth Rue Strencbo.
Sammen med Sellæg skal også sentralstyremedlem Jan Hansen ha gått ut. Hansen er også redakør for nettstedet Samfunnsmagasinet. Sellæg har stiftet et nytt parti, Samfunns Moderatene, et initiativ som beskriver seg selv som et tverrpolitisk parti. I følge nettstedet til Samfunns Moderatene, vil Samfunnsmagasinet være Samfunns Moderatenes talerør utad. På samme side opplyses det også at Samfunnsmagasinet er fritt og uavhengig av Samfunns Moderatene.
Også sentralstyremedlem Trine-Merethe Nilsen har forlatt partiet. I et innlegg på Bilistenes Aksjonsgruppe på Facebook begrunner hun avgangen slik: « Å ja eg va med i sentralstyret i demokratene, i knappe 2 måneder, da trakk eg meg, fordi det kun va dill og dall å ingen politikk!»
Etter det Vepsen kjenner til har Demokratene i lang tid vært preget av harde personlighetsmotsetninger. Partiets fylkesleder i Nordland, som var en av to som stemte mot Sellæg som leder i Demokratene,  Amund Garfors, har også trukket seg fra partiet. Etter det Vepsen kjenner til har Garfors omtalt Sellæg i svært harde ordelag. Garfors har også offentlig beskyldt Sellæg for å drive partibygging gjennom å sitte i en campinghytte og drikke dårlig sprit. Skjellsordene har for øvrig haglet mellom de stridende, og ingen har lagt fingrene i mellom.
I bladet kapital fremgår det også at det har vært strid omkring bruken av partiets penger. I følge Kapital skal Sellæg, som da var partiets generalsekretær, ha brukt 87 000 av partikassen til å handle mat på nærbutikken. Sellæg bekrefter opplysningene, men hevder at matinnkjøpene er brukt til partibygging.
I mai ble en av partiveteranene, Olaf E. Roaldkvam ekskludert, i følge ham selv fordi han hadde ropt varsku om forvaltningen av partiets midler. Samtidig ble partiets lokallag i Hedmark vedtatt nedlagt.
Mer alvorlig for Demokratene er at partiet i praksis har nedlagt seg selv, for deretter å stifte partiet Demokratene i Norge. Begrunnelsen for dette var at partiet ved siste stortingsvalg ikke fikk minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5000 stemmer på nasjonalt plan, slik at de ikke uten videre kan stille valglister ved valget i 2013.
Demokratene i Norge skal deretter ha mottatt partistøtte som den gamle partiorganisasjonen var berettiget til. I følge regelverket er Demokratene i Norge en ny organisasjon, som derfor ikke kvalifiserer til partistøtte. At den nye partiorganisasjonen mottar støtte som ble tildelt det gamle partiet, er derfor muligvis i strid med regelverket, noe som i så fall må avgjøres av partilovnemda. Konkluderer nemda med at partiet urettmessig har mottatt penger, vil Demokratene i Norge måtte tilbakebetale betydelige beløp til staten.
Etter det Vepsen kjenner til er det flere av partiets medlemmer som nå vurderer å melde seg ut. Sellæg nye parti, Samfunns Moderatene, gjør etter sigende sine hoser grønne hos enkelte av Demokratenes lokallag, og flere fylkeslag ligger brakk.
Mye kan tyde på at ennå et forsøk på å danne et parti til høyre for Fremskrittspartiet er i ferd med å strande, selv om Demokratene har vært ett av de mer langlivede – dog uten noensinne å komme høyere opp i valgoppslutning enn fattige tre promille.
Det er vel liten grunn til å anta at Samfunns Moderatene, med det rabulistiske Samfunnsmagasinet som talerør vil bli noe alternativ, og det samme kan vel sies om Ronny Altes Frihetsparti, som mer bærer preg av å konkurrere med Norwegian Defence League om rollen som islamhaternes stormtropper.

Les også: