Skammelig og ryggesløst av HRS!

HRS og Hege Storhaug fortjener ikke mer offentlig støtte.

En nyutdannet bioingeniør er hengt ut av Human Rights Service som medlem i en ekstremistgruppe. For den unge mannen vil en slik uthengning kunne ha dramatiske konsekvenser for hans fremtidige karriere. Hvem i all verden vil ansette en person som kan tenkes å lage biologiske våpen etter kontortid?

Konfrontert med saken nekter Human Rights Service for at de overhodet har fremsatt disse påstandene, selv om de er signert deres egen informasjonsansvarlig og ligger ute på organisasjonens hjemmeside. Etter først å ha fremsatt ødeleggende påstander om et annet menneske, burde de hatt skamvett til å be om unnskyldning – de velger altså benektelse.

Human Rights Service har etter vårt syn lite troverdighet. Å benekte at man har skrevet noe man har publisert kan unektelig se ut som et forsøk på å lyve seg vekk fra hele problemet.

Organisasjonen Human Rights Service har pekt på reelle problemstillinger i vårt samfunn. Levekårene til kvinner og barn i minoritetsmiljøer er viktige spørsmål, og ting som tvangsgifte eller kjønnslemlestelse av kvinner er uting som vi som samfunn ikke kan leve med. Det at de høylytt har hevdet å forsvare vårt samfunns frihetsverdier og har pekt på disse problemstillingene, betyr imidlertid ikke at de svarene Human Rights Service kommer opp med er riktige. Tvert i mot fremstår det alt for ofte som om organisasjonen skyver andres skjebne foran seg fordi de har en annen agenda, en agenda hvor det lett kan se ut som om målet først og fremst er å bekjempe islam og muslimer, og ikke kamp for demokrati og menneskerettigheter.

Det er vårt syn at HRS alt for lenge har kunnet tiltuske seg en tillit de ikke fortjener, og har kunnet bruke den offentlige støtten de har fått til å fremstå som seriøse.

Det viser seg imidlertid gang på gang at de er det stikk motsatte av seriøse. Vi vil på det sterkeste be byrådspartiene i Oslo om å avstå fra ytterligere støtte til denne organisasjonen. Konspirasjonstenkning og svertekampanjer er ikke noe som fortjener offentlig støtte.

Les også: Stemplet som ekstremist av HRS