Advarte mot jøder

Trond Ali Lindsatd opplyser om at han får Kongens fortjenestemedalje. FAKSIMILE:www.koranen.no

Trond Ali Linstad, som i morgen mottar Kongens Fortjenestemedalje, skrev jødefiendtlig artikkel på sin nettside.

Det var i 2010 at Linstad på sitt nettsted Koranen.no kom med kraftsalven:
«Vær kritisk til jøder i verden, når det gjelder den innflytelsen de har, innen aviser og andre medier, i mange politiske organer, og ved kontakter og nettverk som finnes til der hvor beslutninger fattes.» (Vær kritisk til jøder)

I innlegget utdyper Linstad sine synspunkter: «Det fins anstendige og mindre anstendige jøder, som blant folk i alle grupper og religioner! Det skulle bare mangle. Men uhederlighet utad for å fremme en sak, og særlig når det gjelder Israel, synes å kunne spores hos mange jøder, eller er det ikke sånn?»

Terje Emberland er doktor i historie og seniorforsker på det norske HL-senteret. Han har nylig utgitt boken Himmlers Norge sammen med Matthew Kott, hvor de dokumenterer nye sider wed Waffen SS sin virksomhet i Norge.

– Det er en skandale at en person som kommer med slike utsagn får kongens fortjenestemedalje, sier Emberland.

– Linstad spiller på den klassiske jødiske verdensammensvergelsesmyten. Som om jøder er en entitet som jobber kollektivt for for en ond plan. Lindstad kolporterer den klassiske antisemittiske myten om jødenes skjulte makt.

– Dette er som hentet ut av Zions vises protokoller, raser Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

Hva synes du om at Linstad får Kongens Fortjenestemedalje?

– Dette er umusikalsk og forringer hederen til alle andre som har fått medaljen, legger han til.

Det var mandag kveld mange som tvilte på om denne tildelingen var virkelig. Vepsen får imidlertid bekreftet fra Nathionaltheateret at tildelingen finner sted  der tirsdag formiddag.

Les også: Galtung får støtte