Lenker til holocaustbenektere

Ingunn Røiseland

Ingunn Røiseland. Foto: Radio Grenland

Det tok ikke lang tid før de første konspirasjonsteoriene omkring skolemassakren i Newtown var på plass. Nå har de funnet veien til Norge der de har fått sin talsmann i Ingunn Røiseland, som driver en engleskole i Skien og som tilhører miljøet rundt Nyhetsspeilet. Samtidig brukes kjente holocaustbenektere som sannhetsvitner.

 

Av John Færseth

På sin åpne facebookprofil har Røiseland i omtrent en uke argumentert for at skolemassakren i virkeligheten er en ”falsk flagg”-operasjon, og at de sørgende foreldrene i virkeligheten er skuespillere. Det er uklart hva motivet for dette skal være, men ut fra lenkene Røiseland viser til i andre tråder ser det ut til at hun har kastet seg på en oppfatning som for tiden florerer i en del ytterliggående amerikanske militsmiljøer om at både skolemassakren og kinomassakren i Aurora, Colorado 20.6 2012 i virkeligheten var iscenesatt av president Barack Obama for å mobilisere støtte til å ta fra borgerne den grunnlovsgitte retten til å bære våpen, en forestilling som gjerne opptrer sammen med forestillinger om en nær forestående ”ny verdensorden” eller NWO. Vepsen har tidligere skrevet om tilsvarende teorier som gir Israel skylden.

I samme tråd trekker hun frem en artikkel fra Institute for Historical Review i et forsøk på å målbinde kritikere. Institute for Historical Review har siden starten i 1978 fremstilt seg som en uavhengig institusjon som arbeider for å fremme sannhet og nøyaktighet i historieforskningen, men betraktes like fullt av de fleste som en høyreekstrem organisasjon på grunn av en historieoppfatning der de nazistiske jødeutryddelsene blir bagatellisert eller benektet, og der Nazi-Tyskland fremstilles som et offer for alliert aggresjon. Både grunnleggeren Willis Carto og andre styremedlemmer kom fra nynazistiske eller ”white supremacist”-miljøer, og IHR’s konferanser har vært viktige anledninger for nettverksbygging blant nynazister og likesinnede fra USA og Europa.

Ifølge Rolf Hobson, seniorforsker ved Institutt for Forsvarsstudier, er IHR en godt kjent organisasjon:

– IHR har i lang tid forsøkt å fremstå som en seriøs historisk forskningsinstitusjon, men driver først og fremst med Holocaustbenektelse. David Irving var deres viktigste frontfigur, og de har fått noe medieomtale i Norge i forbindelse med debattene rundt ham. IHR er viktig å kjenne til, men det er en propagandaorganisasjon som det stort sett bare er høyreekstreme som henviser til.

Ingunn Røiseland har fått mye oppmerksomhet etter at hun i november forsøkte å si opp sitt norske statsborgerskap for å bli ”frikvinne” inspirert av den amerikanske Freemen on the land –bevegelsen. Dette er en bevegelse med opphav i høyreekstreme miljøer men som også har fått nedslagskraft blant enkelte libertarianere, som anser de føderale myndighetene som ulovlige. I likhet med mange i dette miljøet mener Røiseland at personnummer og fødselsattester i virkeligheten er ”skjøter” som gjør det mulig for myndighetene å låne penger av ”internasjonale bankierer” –  et uttrykk som ofte har klart antisemittiske undertoner. Røiseland har ved flere anledninger henvist til grov antisemittisk amerikansk litteratur, herunder L. B. Woolfolks bok The Great Red Dragon som hevder at jødene har full kontroll over verdensøkonomien og må stoppes med alle midler før det er for sent, riktig nok uten at hun direkte har nevnt jøder, og til den nyfascistiske forfatteren Webster Tarpley.

Asbjørn Dyrendal, professor ved NTNU, mener man ikke lenger kan betrakte Røiseland som «uvitende» om hvor tankegodser hun sprer kommer fra.

– Så vidt jeg vet har hun blitt gjort oppmerksom på dette gjentatte ganger, både i media og på nettstedet til foreningen Skepsis der hun har vært inne og kommentert.

Dyrendal mener viktige deler av Røiselands sitater og utspill føyer seg klart inn i et bilde:

– Det dreier seg om en internasjonal «konspiritualitet», et segment av det alternative eller nyåndelige miljøet som har latt seg inspirere av de konspirasjonsteoriene som finnes i amerikansk høyrepopulisme og høyreekstremisme. I Norge ser det for meg ut som om prosessen med popularisering av dette tok av med bøkene til Per-Aslak Ertresvåg. Flere av skribentene på Nyhetsspeilet må også forstås som deler av dette segmentet.

Ingunn Røiseland drev inntil nylig en ”engleskole” i Skien inspirert av prinsesse Märthas skole Astarte Inspiration. Det er uklart om denne fortsatt er i drift etter at Røiseland frasa seg statsborgerskapet og nektet å betale skatt, noe som vil gjøre det vanskelig for henne å drive en alminnelig bedrift. På facebooksiden sin tilbyr hun for tiden tjenester som ”klarsynt” til en pris på 350 kroner timen.

Carina Scheele Carlsen ved Astarte Inspiration understreker at skolen tar avstand fra Røiselands uttalelser: – Ingunn Røiselands engleskole har ingenting med Astarte Inspiration å gjøre. Hun har tatt sin utdannelse hos Astarte Inspiration, men etter endt utdannelse tar terapeutene sine egne avgjørelser og må stå for hva de ytrer og skriver selv, uavhengig av Astarte Inspiration. Røiselands uttalelser står for hennes regning, og hennes alene. Vi deler ikke hennes synspunkter, og forfekter det heller ikke i vår utdannelse.

Ingunn Røiseland ønsker ikke selv å kommentere saken, men uttrykker på epost et ønske om at følgende kommentar tas med i artikkelen:-  Jeg har et spørsmål til deg: hvordan føles det å være prostituert? Å tjene pengene sine på aller skitneste vis? Ikke mail meg mer, er du snill.

(Vepsen gjør oppmerksom på at ingen av medarbeiderne mottar honorar).