De som lager lister

Rune Hauges NDL er inne i en betenkelig utvikling

Rune Hauges NDL er inne i en betenkelig utvikling

Mikael Sylten utga sin første utgave av boken Hvem er hvem i jødeverdenen i 1925. Dette var en ren oversikt over hvem Sylten mente var jøder, og hvilken posisjon de hadde i samfunnet. Siste opplag utkom i 1941. I 1942 så Sylten fruktene av sitt arbeid, da ble de norske jødene deportert, og de aller, aller fleste av dem ble myrdet. Sylten hadde også hjulpet nazimyndighetene med å lage lister over norske jøder. 

I dag er det fortsatt mennesker, både langt til høyre og venstre i politikken, som er opptatt av jødene og hvilke bloddryppende sammensvergelser de tror de står bak. Andre er opptatt av å hetse muslimer. Forskeren Olav Elgvin har tidligere påpekt at de muslimfiendtlige gruppene er nettopp muslimfiendtlige, ikke islamkritikere eller antiislamske.

Det ser ut som om Norwegian Defence League ønsker å gjøre sitt ytterste for å bevise at Elgvin har helt rett. På sine nettsider har organisasjonen nå presentert en liste over det de oppfatter som «muslimske organisasjoner og bedrifter i Norge» Listen er laget ved hjelp av Brønnøysundregisterne  og NDL har brukt søkeordene Islam, Kurdisk, Tyrkisk, Muslim, Iransk, Irakisk, Somalisk, Pakistansk, Arabisk, Muhammed, Ali og Hussein»

Her ramses opp alt fra moskeer, malerfirmaer, kurdiske kulturforeninger og kioskeiere med navn som inneholder noen av søkeordene. NDL opplyser velvillig om både organisasjonsnummer og postnummer.

Kritiske sjeler ville muligvis kunne innvende at det kan ha gått litt fort i svingene, slik at noen av de oppførte er navn som inneholder Island, ikke islam. Mange av organisasjonene, særlig blant de kurdiske, består av alt annet enn muslimer, og gjerne av mennesker som enten hører til den sekulære venstresiden, er zoroaster eller tilhengere av før-islamske religioner med relativt stor oppslutning i kurdistan og Iran. Vi antar at dette ikke er av så stor betydning for NDL, disse folkene ser tross alt ut som muslimer, kommer fra land med muslimsk flertall eller jobber i kebabsjappe. For NDL er dette nok. Syltens presisjonsnivå var ikke akkurat på topp det heller.

Mennesker som lager slike lister er farlige. Historisk sett har de vært med på å tilskynde og rettferdiggjøre folkemord. NDL plasserer seg selv i denne ufyselige tradisjonen og vi vil peke på at det er ekstra grunn til bekymring når det på organisasjonens facebookgruppe fallbys skytevåpen i funksjonsdyktig stand. Våre myndigheter bør registrere dette som en bekymringsverdig radikaliseringsprosess og sette inn tiltak mot disse muslimfiendtlige kretsene før noen kjøper våpen og angriper noen av dem som nå er ført opp på NDLs lister.