Selger våpen hos NDL

Slik annonserte Tanem våpnene han importerer.

Slik annonserte Tanem våpnene han importerer.

Magnar Tanem, en av de to lederne for minipartiet Norges Kristne og tidligere medlem av Norwegian Defence League, averterte i helgen skytevåpen til salgs på NDLs facebookside. 

Av John Færseth

På nettstedet reklamerer Tanem med at våpnene er antikke, og legger vekt på at dette betyr at de kan omsettes fritt i Norge: ”Våpen laget før eller etter 1890 er det fritt salg på”, skriver han, og legger til at han kan skaffe ”alt som finnes i USA til en billig penge”. På spørsmål om våpnene er plombert, slik det er vanlig for samleobjekter, svarer han at han ”setter sin ære i å aldri selge noe våpen som ikke kan brukes.”

Magnar Tanem er mest kjent fra minipartiet Norges Kristne som blant annet har programfestet lovforbud mot homofili, , at utenlandske kriminelle skal utvises til Nordpolen, Sahara eller et annet ”internasjonalt ingenmannsland” og at kravet for politisk asyl skal være at man har tatt seg frem til Norge til fots ”iført sandaler, kappe og stav slik Moses var”. Tanem har tidligere vakt oppsikt ved å hevde at terrorhandlingene 22. juli var Guds straffedom over avkristningen av Norge, og for å legge til kjente kristne ledere som medlemmer av partiet uten å spørre om lov først.

NDL, som for øyeblikket ledes fra Danmark av Rune Hauge alias Leo Bårdsen, forsøker å fremstille seg som ikke-ekstremistisk. Likevel er organisasjonens nettsteder i stor grad preget av retorikk om borgerkrig og norske politikere som ”svikere” og forrædere. For under to uker siden ble en NDL-aktivist arrestert etter å ha kommet med bombetrusler mot Stortinget.

Øyvind Strømmen, journalist og forfatter av boken «Det mørke nettet» som tar for seg det norske islamhatermiljøet, mener annonseringen er grunn til bekymring: -Når dette kombineres med den typen retorikk som finnes på siden, så blir man betenkt.

Tanem nekter å kommentere saken overfor Vepsen, men understreker at han ikke har gjort noe ulovlig.

Kristen gruppe misbruker kjendiser

Vil lage atomvåpen

Lovlige samlervåpen

Våpen fra før 1890 er lovlige å eie, men ikke å gå rundt med på offentlig sted. Har man et visst antall våpen fra før 1890 vil man også kunne få lisens som våpensamler. Da vil man kunne kjøpe våpen fra det landet eller den epoken man samler på og eie inntil 25 fungerende våpen med ammunisjon i en våpensamling.

Grunnen til at disse eldre våpnene er tillatt i salg er at mange av dem har ukurante kalibre, slik at det ikke lar seg gjøre å fremskaffe ammunisjon til dem. Mange er i tillegg i en slik forfatning at de livsfarlige i bruk med moderne og kraftig ammunisjon. Ar man tilgang på våpen i god forfatning og med kurante kalibre, kan det allikevel la seg gjøre å skaffe en type ammunisjon som kan brukes.